Artikkelit avainsanalla ‘Mittari’

Luotettavaa sähkönjakelua

(Teksti Noora Lintukangas, Kuvitus Outi Kainiemi) Sähkönjakelu on Suomessa vakaata. Erityisen moitteettomasti se toimii Vantaalla, missä suuri osa sähkökaapeleista kulkee maan alla. Tutustu Vantaan sähkönjakeluverkkoon tarkemmin

Verkko menee mullan alle

Kuva Vantaan Energia Maan alle siirretty sähköverkko on suojassa säävaihteluiden aiheuttamilta sähkökatkoilta. Luoteis-Vantaan kaapelointihanke parantaa merkittävästi alueen sähkönjakelun toimitusvarmuutta. Katso tarkempi suunnitelmamme

Miten kaksisuuntainen sähköverkko toimii?

Uusiutuvien energialähteiden yleistyminen vahvistaa kuluttajan roolia sähkömarkkinoilla. Miksi älykäs verkko toimii kaksisuuntaisesti? Miten pientuotettu aurinkosähkö myydään takaisin verkkoon? Avaa kaavio

Mitä sähkölle tapahtuu muuntamossa?

Sähköverkossa on erinäköisiä ja -kokoisia jakelumuuntamoita. Ne muuntavat keskijänniteverkon siirtojännitteet kuluttajien käyttöön sopiviksi.

Mihin sähkö Suomessa kuluu?

Viime vuonna Suomessa kulutettiin sähköä 85,1 terawattituntia. Teollisuuteen siitä kului 47 prosenttia. Suomalaiskodeissa valtaosa sähköstä kuluu lämmitykseen.

Mikä sähkönsiirrossa maksaa?

Sähkönsiirtoyhtiötä ei voi valita, sillä se määräytyy asuinpaikan mukaan. Silti on hyvä tietää, mistä siirtohinta koostuu. PERUSMAKSU vaihtelee siirtotuotteen ja käyttöpaikan pääsulakekoon mukaan. Perusmaksuilla katetaan sähköverkon asiakaspalvelun ja sähkönkulutuksen mittauksen aiheuttamat kustannukset. SIIRTOMAKSU ylläpitää sähköverkkoa, jota kunnostetaan, kehitetään, uudistetaan ja rakennetaan jatkuvasti. SÄHKÖVERO on valtion perimä valmistevero ja huoltovarmuusmaksu. ARVONLISÄVERO on sähkönsiirrosta sama kuin useista […]

Hinnat edullisimpien joukossa Suomessa

Sähkönsiirto tuo vaivattomasti ja varmasti kuluttajan käyttöön vaikkapa suomalaista tuulivoimaa tai norjalaista vesivoimaa. Siksi sähkönsiirto maksaa. Tiivisti rakennetulla Vantaalla sähköverkon pituus kutakin asiakasta kohden jää lyhyeksi. Sähköverkkoa on myös jo vuosikymmeniä kehitetty asiak­kaiden vaatimuksia vastaavaksi. Paljolti näiden seikkojen ansiosta Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n sähkönsiirto kuuluu sekä Suomen halvimpiin että luotettavimpiin. Tarkasti valvottua toimintaa Sähköverkkotoiminta on […]