Archive for 2020

Trendinä energiatehokkuus

(Asiantuntija Anni Laurila, Teksti Iina Thieulon, Kuvitus Outi Kainiemi) Suomalaisten hiilijalanjäljestä suurin osa syntyy asumisesta. Sen ympäristövaikutuksia voi kuitenkin pienentää. Minkälaista energiatehokkuutta asumisen trendit ennustavat? Lue lisää

Lue lisää

Luotettavaa sähkönjakelua

(Teksti Noora Lintukangas, Kuvitus Outi Kainiemi) Sähkönjakelu on Suomessa vakaata. Erityisen moitteettomasti se toimii Vantaalla, missä suuri osa sähkökaapeleista kulkee maan alla. Tutustu Vantaan sähkönjakeluverkkoon tarkemmin

Lue lisää

Verkko menee mullan alle

Kuva Vantaan Energia Maan alle siirretty sähköverkko on suojassa säävaihteluiden aiheuttamilta sähkökatkoilta. Luoteis-Vantaan kaapelointihanke parantaa merkittävästi alueen sähkönjakelun toimitusvarmuutta. Katso tarkempi suunnitelmamme

Lue lisää

Miten kaksisuuntainen sähköverkko toimii?

Uusiutuvien energialähteiden yleistyminen vahvistaa kuluttajan roolia sähkömarkkinoilla. Miksi älykäs verkko toimii kaksisuuntaisesti? Miten pientuotettu aurinkosähkö myydään takaisin verkkoon? Avaa kaavio

Lue lisää

Mihin sähkö Suomessa kuluu?

Viime vuonna Suomessa kulutettiin sähköä 85,1 terawattituntia. Teollisuuteen siitä kului 47 prosenttia. Suomalaiskodeissa valtaosa sähköstä kuluu lämmitykseen.

Lue lisää

Mikä sähkönsiirrossa maksaa?

Sähkönsiirtoyhtiötä ei voi valita, sillä se määräytyy asuinpaikan mukaan. Silti on hyvä tietää, mistä siirtohinta koostuu. PERUSMAKSU vaihtelee siirtotuotteen ja käyttöpaikan pääsulakekoon mukaan. Perusmaksuilla katetaan sähköverkon asiakaspalvelun ja sähkönkulutuksen mittauksen aiheuttamat kustannukset. SIIRTOMAKSU ylläpitää sähköverkkoa, jota kunnostetaan, kehitetään, uudistetaan ja rakennetaan jatkuvasti. SÄHKÖVERO on valtion perimä valmistevero ja huoltovarmuusmaksu. ARVONLISÄVERO on sähkönsiirrosta sama kuin useista […]

Lue lisää

Hinnat edullisimpien joukossa Suomessa

Sähkönsiirto tuo vaivattomasti ja varmasti kuluttajan käyttöön vaikkapa suomalaista tuulivoimaa tai norjalaista vesivoimaa. Siksi sähkönsiirto maksaa. Tiivisti rakennetulla Vantaalla sähköverkon pituus kutakin asiakasta kohden jää lyhyeksi. Sähköverkkoa on myös jo vuosikymmeniä kehitetty asiak­kaiden vaatimuksia vastaavaksi. Paljolti näiden seikkojen ansiosta Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n sähkönsiirto kuuluu sekä Suomen halvimpiin että luotettavimpiin. Tarkasti valvottua toimintaa Sähköverkkotoiminta on […]

Lue lisää