Mikä on sähkövero?

2 Vantaan Energia verkkosivuprojekti kuvat high res 4 6418

Sähkölaskussa lukee ”sähkövero”, mutta miksi sen kerää sähkönsiirtoyhtiö eikä valtio?

Sähköveron kerääminen on lailla säädetty sähkönsiirtoyhtiöiden kannettavaksi. Sähköveroa maksetaan sähkönkulutuksesta.
Vero muodostuu sähkön valmisteverosta sekä huoltovarmuusmaksusta, jotka tulli perii sähköverkkoyhtiöltä täysimääräisinä. Veron suuruudesta päättää eduskunta.

Sähköveromalli on kaksiportainen:
• 1-luokkaan kuuluvat esimerkiksi kotitaloudet sekä kaikki muu kuin 2-luokkaan kuuluva toiminta.
Näiden sähkövero on 2,794 senttiä kilowattitunnilta (alv 24 %).
• 2-luokkaan kuuluvat valmistava teollisuus, kaivostoiminta, louhinta ja ammattimainen kasvihuoneviljely.
Näiden sähkövero on 0,872 senttiä kilowattitunnilta (alv 24 %) ja 0,703 senttiä kilowattitunnilta (alv 0 %).