Mikä on huoltovarmuusmaksu?

Vantaan Energia verkkosivuprojekti kuvat high res 3

Huoltovarmuus liittyy Suomen kokonaisturvallisuuteen. Se tarkoittaa suomalaisten ja yhteiskunnan kykyä selviytyä häiriöja poikkeusoloissa mahdollisimman vähin haitoin ja erityistoimenpitein. Varautumiseen sisältyy muun muassa ruoka- ja lääketarpeiden varastointi. Huoltovarmuutta suunnitellaan tarkasti sekä ylläpidetään erilaisten valtiollisten ja yksityisten toimijoiden yhteistyöllä.

Huoltovarmuusmaksulla rahoitetaan varmuusvarastoinnista ja muusta huoltovarmuuden turvaamisesta valtiolle aiheutuvia menoja. Maksua peritään nestemäisistä polttoaineista, sähköstä, kivihiilestä ja maakaasusta. Sähkön osalta maksu on tällä hetkellä 0,013 c/kWh. Huoltovarmuusmaksut tuottavat huoltovarmuusrahastoon noin 45 miljoonaa euroa vuodessa.