Mitä sähkölle tapahtuu muuntamossa?

23.2.2018

Sähköverkossa on erinäköisiä ja -kokoisia jakelumuuntamoita. Ne muuntavat keskijänniteverkon siirtojännitteet kuluttajien käyttöön sopiviksi.