Mitä sähkölle tapahtuu muuntamossa?

Sähköverkossa on erinäköisiä ja -kokoisia jakelumuuntamoita. Ne muuntavat keskijänniteverkon siirtojännitteet kuluttajien käyttöön sopiviksi.