Kuluttaja on kiertotalouden sankari

Mari Pantsar

Kuva Miikka Pirinen/ Sitra

Maailman talousfoorumissa Davosissa julkaistiin tammikuun lopulla globaali Circularity Gap Report. Viesti oli pysäyttävä. Vain 9,1 prosenttia käyttöön otetuista luonnonvaroista säilyy kierrossa, vaikka ylitämme jo nyt maapallon kantokyvyn. Haaste vain kasvaa, kun maailman väestön ennustetaan lisääntyvän yli kolmella miljardilla hengellä vuoteen 2050 mennessä.

Hinta holtittomalle materiaalien käytölle on kova ympäristön ja talouden kannalta. Lasku lankeaa meille kaikille ennen pitkää raaka-aineiden ja tuotteiden kasvavina hintoina. Luonnonvarojen käyttö on jatkossa suunniteltava kiertotalouden mukaisesti siten, että materiaalit pysyvät kierrossa ja niiden hukka eliminoidaan koko arvoketjussa.

Kiertotalous on paljon enemmän kuin kierrätystä. Se on tuotesuunnittelua, jakamista, tuotteiden käyttöä palveluna, kiertomateriaaleista tehtyjen tuotteiden käyttöä ja kaiken hävikin minimoimista. Se on yksinkertaisesti materiaalien fiksua käyttöä. Teollisuus voi toteuttaa kiertotaloutta esimerkiksi valmistamalla pitkäkestoisia tuotteita, joita on mahdollista huoltaa, korjata ja uudelleenvalmistaa. Monet suomalaiset teollisuusyritykset saavatkin suuren osan tulovirrastaan huoltopalveluista.

Tuotteita voidaan myös tarjota asiakkaille palveluina myymisen sijaan. Lähitulevaisuudessa kuluttajat voivat hankkia valaistuksen, kodinkoneet tai liikkumisen palveluna, jolloin lamppujen, kodinkoneiden ja autojen omistaminen, ylläpito ja huolto jäävät valmistajan tai välittäjäyrityksen kontolle.

Asiakas maksaa vain palvelusta tai käytöstä, säästää rahaa ja saa helpotusta arkeensa. Kuluttajatkin voivat vähentää luonnonvarojen hukkaa monin tavoin: välttämällä kertakäyttötuotteiden ostamista, minimoimalla jätteen syntymisen kotitalouksissa, vaatimalla tuotteille vähemmän pakkauskääreitä ja suosimalla kiertotalouteen perustuvia ratkaisuja, kuten kierrätysmateriaaleista tehtyjä tuotteita.

Loppujen lopuksi kuluttajat ovat kiertotalouden sankareita. He päättävät, mitä teollisuus tuottaa, ja voivat valintapäätöksillään joko luoda tai tuhota markkinan.

Mari Pantsar