Tasaista sähkövirtaa vantaalaisille

jukka2

Kuva Super Otus Oy

Vantaa on hieno kaupunki. Syitä siihen on monia, mutta itselleni yksi tärkeimmistä tekijöistä on kaupungin jatkuva kehittyminen. Vantaalla rakennetaan nyt paljon ja kaupunkiin syntyy uusia yrityksiä. Muun muassa lentokentän läheisyys ja Aviapoliksen kaltaiset yrityskeskukset houkuttelevat Vantaalle uusia toimijoita.

On tärkeää, että kaupungin infrastruktuuri palvelee niin kotitalouksia kuin elinkeinoelämää. Sähkönjakelun on oltava tehokasta ja luotettavaa, ja sen olemme hoitaneet Vantaalla todella hyvin.

Sähkönsiirtohintoja kritisoidaan, mutta Vantaalla olemme tässäkin suhteessa hyvässä jamassa, sillä suuria investointipiikkejä ei ole luvassa. Sähköverkkoyhtiö on tehnyt isoja investointeja hallitusti ja pitkäjänteisesti, minkä ansiosta suurin osa Vantaan alueen ilmajohdoista on jo maakaapeloitu. Siksi vantaalaiset eivät ole yhtä haavoittuvassa asemassa kuin asukkaat, jotka elävät säätilojen vaihtelulle herkkien ilmajohtojen alueilla.

Siirryin Vantaan Energian palvelukseen joulukuun alussa. Energia-alalla pitkään työskennelleenä minulla oli jo ennestään positiivinen kuva yrityksen toiminnasta, mutta käsitykseni Vantaan Energiasta osaavana, kilpailukykyisenä ja johdonmukaisesti kehittyvänä yrityksenä on vahvistunut entisestään.

Jo perehdytysvaiheessa huomasin, minkälainen tekemisen ylpeys henkilökunnastamme huokuu. Asiakkaillemme osaamisemme näkyy esimerkiksi erittäin korkeana sähkön toimitusvarmuutena, vähäisinä sähkökatkoina ja tasalaatuisena sähkönä.

Kiitos vantaalaisille yhteistyöstä! Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin.

Jukka Toivonen
toimitusjohtaja
Vantaan Energia Oy