Vantaan Energia satsaa kiertotalouteen

EV KIERTOTALOUS

(Teksti Noora Lintukangas, kuva Mikko Saarainen/ Napa Agency)

Jätevoimalan laajentamisen lisäksi yhtiö panostaa vahvasti tuulivoimaan,maalämpöön ja uusiin geotermisiin lämmitysmuotoihin. Kiertotalous tarkoittaa tuotteiden niiden materiaaleihin sidotun arvon kiertoa taloudessa mahdollisimman pitkään.

Jätevoimalan valmistuminen vuonna 2014 teki Vantaan Energiasta myös kierrätykseen erikoistuneen yhtiön. Jätevoimalan saatua laajennusluvan tullaan voimalaa ja siihen kytkeytyviä toimintoja laajentamaan lähiaikoina. ”Jäte-energian hyödyntäminen ja kiertotalouden kehittäminen ovat toimintamme kulmakiviä”, kertoo Vantaan Energian kehitysjohtaja Vesa Hynninen.

Kiertotaloutta kehitetään yhteistyössä erilaisten kumppanien kanssa. Tarkoituksena on luoda uusia palveluita, joilla pyritään edistämään esimerkiksi tiettyjen jätelajikkeiden kierrätystä, biomassan jalostamista, asiakkaiden hukkalämmön hyödyntämistä ja muuta materiaalien hyötykäyttöä, sekä edesauttaa jätevoimalan alueen kehittämistä kiertotalouskyläksi. ”Konkreettisesti materiaalihyötykäyttö voi tarkoittaa vaikkapa jätevoimalan polttoprosessista syntyneen tuhkan hyödyntämistä”, Hynninen selventää.

Ympäristöystävällisyys johtaa kaikkea yhtiön toimintaa. Vuonna 2019 Vantaan Energian hiilidioksidipäästöt tippuivat lähes 210 000 tonnia. ”Pienentyneet päästöt ovat Martinlaakson voimalaitoksen uuden biokattilan ansiota. Olemme pystyneet korvaamaan sillä fossiilisten polttoaineiden käyttöä.” Kaukolämpöverkkoonkin haetaan jäte- ja bioenergian rinnalle uusia ratkaisuja. Sellaisia ovat esimerkiksi maalämpö sekä keskisyvistä tai syväkaivoista tuleva geoterminen lämpö, jota myös teollisuuden asiakkaat voivat lämpöpumpputekniikan kehittyessä hyödyntää.

Martinlaakson voimalan yhteyteen suunnitellaan porattavan parin kilometrin syvyinen keskisyvä reikä lämmön talteenottoa varten. Energia-ala tarjoaa nyt valtavasti uusia mahdollisuuksia. Pienydinvoimaa tutkitaan ja älyratkaisut kehittyvät huimalla vauhdilla. Kuluttajan roolikin on murroksessa aurinkopaneelien ja pientuotannon yleistymisen myötä. ”Kaikenlainen polttaminen tulee vähenemään. Jätettä hävitetään toki jonkin aikaa polttamalla, sillä kaikkea ei vielä saada kiertoon. Vie aikansa ennen kuin kaikille jätelajeille löytyy hyötykäyttöä ja ihmiset oppivat kierrättämään. Sen eteen kiertotalousyhtiössä tehdään töitä.”