Energiavirtojen äärellä

monttu auki

Tikkurilan Talvimarkkinat, Itä-Hakkilan päiväkoti ja kerrostalo Hakunilassa. Pääsemme kulissien taakse kurkkaamaan, miten nämä kohteet saivat sähkönsä.

Tikkurilan tori, kello 12.08

Tikkurilan Talvimarkkinat keräävät vuosittain paikalliselle torille runsaasti yrittäjiä ja kävijöitä. Suositun tapahtuman onnistuminen edellyttää paljon energiaa, jonka toimittaminen tapahtuu Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n vuokraaman työmaakeskuksen kautta. Kaksi päivää ennen H-hetkeä asennusryhmä käy paikan päällä suorittamassa tarvittavat toimenpiteet.

– Työmaakeskuksen kytkeminen sähköjakokaappiin onnistuu alle tunnissa. Jos sähköt on vedettävä tolpasta, kuluu siihen enemmän aikaa, kertoo Eltel Networksin asentaja Jussi Kuusela.

– Pystymme toimittamaan tapahtumasähkön 10 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä, kertoo asennusta seuraava Vantaan Energia Sähköverkkojen liittymäpalveluasiantuntija Markku Räsänen.

Asentaja Juha Tarvainen kuorii kaapelin tottuneesti sähkömiehen puukolla. Hän varmistaa kiinnikeukra-nimisen tarvikkeen avulla, että mahdollisessa ilkivaltatapauksessa maassa kiemurtelevan kaapelin repiminen ei aiheuta laitteille merkittävää vahinkoa. Kuusela huolehtii jännitteen mittauksesta. Sillä tarkistetaan, että sähköjakokaapista tulevassa kaapelissa kulkee virta. Kolmivaiheisesta työmaakeskuksesta varmistetaan oikea jännite, sähköiskuilta ja tulipaloilta suojaava vikavirtasuojaus sekä sähkön oikea kiertosuunta.

– Väärä kiertosuunta pistää sähköllä toimivan karusellin pyörimään takaperin, selittää Kuusela asentaja Tomi Orren kirjoittaessa käyttöönottotarkastuksesta laadittavaa raporttia.

Itä-Hakkilan päiväkoti, kello 12.50

Viittä vaille valmis Itä-Hakkilan uusi päiväkoti saa lopullisen sähköliittymänsä. Tontilla sijaitsevasta muuntamosta suoraan kiinteistöön vedettävä sähkö edellyttää asennusryhmältä paksun maakaapelin kytkemistä pienjänniteverkkoon. Ensiksi on avattava muuntamon etuseinä, asennettava torilta tuttu kiinnikeukra sekä kuorittava ranteen paksuinen kaapeli. Jälkimmäinen toimenpide edellyttää kaapelin suojakuoren kuumentamista puhalluslampulla.

– Näin kylmässä säässä kaapelin kuori on kivikova. Sitä on lämmitettävä kuorimisen helpottamiseksi, sanoo Tarvainen.

Kaapeli kulkee maan alla keltaisen suojaputken sisällä, joka varjelee johtoa mekaanisilta vaurioilta. Niitä syntyy yleisimmin pihojen kaivuutöiden yhteydessä. Suojaputkeen tunkeutuva vesi ja maa-aines eivät aiheuta ongelmia, mutta kaapelia suojaavan mustan pintakerroksen alle kosteutta ei kaivata. Veden pääsy estetään kuoritun johtonipun ympärille sulatettavalla kutistemuovilla ja pehmeällä sähköteipillä. Sen jälkeen kelta-vihreä maadoitusjohto kiinnitetään sitä varten tarkoitettuun kiskoon ja loput johdot jykevään muuntamon pienjännitekeskukseen. Tarvainen kiristää johdot liittimiin momenttiavaimella, joka varmistaa oikean kireyden.

– Näin suuressa kohteessa sähkö vedetään suoraan muuntamosta, joka muuntaa sähköasemalta tulevan 20 000 voltin keskijännitteen 230 voltin pienjännitteeksi. Yleensä pienjännite johdetaan muuntamolta sähköjakokaappiin, mistä se voidaan jakaa edelleen noin 10–15 kiinteistöön, selvittää Räsänen.

Johtojen kiinnittämisen ja merkitsemisen jälkeen Orre siirtyy päiväkotirakennuksen tekniseen tilaan, missä hän tarroittaa kohteen sähköurakoitsijan asentaman sähköpääkeskuksen.

– Tästä käyvät ilmi muun muassa muuntamon osoite ja numero sekä kaapeli- ja sulaketyyppi. Sulakkeet on porrastettu tässä kohteessa niin, että 200-ampeeriset suojaavat kaapelia ja 160-ampeeriset talon sähkölaitteita. Tällä tavalla talon sähköviat eivät pääse vaikuttamaan sähköverkkoon, hän täsmentää.

Kerrostalo Hakunilassa, kello 13.45

Saneerauskohteen ullakkokerroksessa mittari­asentaja Esko Nirkkonen katkaisee sähköt yhdestä B-rapun 36 asunnosta. Asukkaita on tiedotettu asiasta etukäteen, eikä katkos kestä kuin noin kymmenen minuuttia. Sähkömittareiden vaihdon myötä vanha kiinteistö siirtyy käyttämään nykyaikaisempaa mittaritekniikkaa.

– Pääsääntöisesti asukkaat tulevat harvoin ihmettelemään, mitä täällä tapahtuu. Toki joissakin kohteissa kysellään hieman herkemmin sähköjen perään, kokenut Nirkkonen arvioi.

Hetkeä myöhemmin uuden sähkömittarin valot vilkkuvat sähkökeskuksessa. Nirkkonen siirtää mittarin tiedot PDA-laitteella langattomasti suoraan Vantaan Energian tietojärjestelmään, joka alkaa rekisteröimään sähkön kulutusta.

– Uudet sähkömittarit ovat helppokäyttöisempiä ja luotettavampia. Siksi vanhat mittarit on usein järkevämpi vaihtaa kuin korjata. Mittarit ovat meidän vastuullamme, mutta sähkökeskus kuuluu kiinteistölle, sanoo Räsänen.

Yleensä mittareiden uusiminen onnistuu helposti. Joskus asentajalla voi kuitenkin olla vastassaan niin vanha sähkökeskus, että johdot ja eristeet murenevat käsiin. Tällöin kiinteistöllä on edessään sähkökeskuksen uusiminen.

– Omalla urallani on tullut vastaan valuraudasta tehty sähkökeskus, johon oli vaikea kiinnittää uusia mittareita. Lopulta siinä onnistuttiin käyttämällä vanhojen mittarien ruuveja ja sähkökeskuksen takana ollutta kovaa kuitulevyä, muistelee Nirkkonen.