Investoinnit parantavat sähkön toimitus­varmuutta

monttu auki 250216 10hires 7073

Vuoden alussa tapahtunut sähkönsiirtohintojen muutos korotti vantaalaisten sähkökäyttäjien siirtolaskua veroineen noin seitsemän prosenttia. Muutoksen taustalta löytyy useampia tekijöitä, joista yksi on kantaverkkomaksujen sekä sähköverkkotoimintaan tarvittavien palvelujen kustannusten nousu. Uusilla hinnoilla on myös tarkoitus kattaa sähköverkkoinvestoinnit, joilla parannetaan sähkön toimitusvarmuutta. Sähkönsiirron luotettavuudesta ei haluta tinkiä.

– Valtakunnallisessa hintavertailussa meidän siirtohintamme ovat edelleen edullisimpien joukossa. Tähän on vaikuttanut se, että aloitimme sähköverkon maakaapeloinnin jo 1960-luvulla. Pitkän aikavälin tekemisen ansiosta olemme välttyneet äkillisiltä korostuspaineilta, sanoo verkkopäällikkö Erkki Mikkola.

Olemme siirtyneet käyttämään aikasiirtotuotteessamme Energiateollisuus ry:n suosittelemaa valtakunnallista aikajaottelua. Yhtenäiseen malliin siirtyminen on aiheuttanut sen, että asiakkaidemme päiväenergiatuntien määrä on kasvanut. Muutos kuitenkin helpottaa sähkön kokonaisvaltaista hintavertailua.

Aikajaottelua koskevan muutoksen yhteydessä olemme uudistaneet myös kuormanohjausaikoja. Lämmitykset kytkeytyvät päälle joka päivä porrastetusti kello 22–24 välisenä aikana ja pois päältä kello 7. Tällä tavalla pystymme tasaamaan sähköverkon kuormitusta, joka aiheutuu laitteiden päällekytkennästä.

Muutos ei kuitenkaan vaikuta yöenergian saatavuuteen, joka alkaa kello 22.