Myrskyihin varaudutaan monella tavalla

ves etusivukuva

Maakaapelointi on syrjäyttänyt perinteiset ilmajohdot, jotka ovat huonon sään aikaan häiriöalttiita. Lisäksi kaupunkirakentaminen mahdollistaa enää harvoin ilmajohtojen vetämisen. Vantaalla kaapelia on 87 prosenttia koko jakeluverkon pituudesta.

Sähkön toimitusketjusta huolehtiminen edellyttää sähköverkon säännöllistä rakentamista, huoltoa ja kunnossapitoa sekä jatkuvaa päivystysvalmiutta mahdollisten vikatilanteiden varalle. Vikoja aiheuttavat pääsääntöisesti talo- ja maanrakentajat huolimattomalla kaivuutoiminnalla. Huonolla säällä niitä koituu jäljellä oleville ilmalinjoille kaatuvista puista sekä pylväisiin ja sähkökaappeihin osuneista ajoneuvoista.

Myrskyvaroituksiin reagoidaan lisäämällä asentajia, työnjohtoa, asiakaspalvelijoita sekä käyttökeskuksen henkilökuntaa. Käyttökeskuksesta johdetaan verkon tilannetta ja ympäri vuorokauden tehtäviä korjaustöitä.

Vantaalla suurin osa sähköverkosta on niin sanotussa rengasverkossa. Tämä tarkoittaa, että kun verkkoon tulee vika, sähköä voidaan syöttää toisesta syöttösuunnasta muuttamalla sähköverkon kytkentöjä. Näin vika-alue saadaan nopeasti pienennettyä.

Vantaan Energia Sähköverkot Oy lukuina
13 sähköasemaa
1 107 jakelumuuntamoa
80 km siirtojohtoa

Keskijänniteverkossa
100 km ilmajohtoa
890 km maakaapelia

Pienjänniteverkossa
337 km ilmajohtoa
1 989 km maakaapelia