Rakennushankkeita

monttu auki 1

Ilola
• Sähköasemalta lähtevien keskijänniteilmajohtojen maakaapelointi
• Työkohde Ilolan sähköasemalta n. 1 km matkalla Korson suuntaan
• Työt aloitettiin lokakuussa 2015, valmistui huhtikuussa 2016
• Keskijänniteilmajohtoa purettiin n. 5 km
• Keskijännitemaakaapelia rakennettiin n. 5 km
• Kaapeliojaa kaivettiin n. 1 km
• Maakaapeloinnin vaikutuksesta 4 495 asiakkaan sähkön
toimitusvarmuus parani Korson, Vierumäen ja Vallinojan alueilla

Itä-Hakkila
• Pienjänniteilmajohtojen maakaapelointi
• Työkohde Itä-Hakkilassa alueella
Kehruukuja–Vyyhtikuja–Vyyhtitie–Kankurinkuja
• Työt aloitettiin huhtikuussa 2016, valmistuu kesäkuussa 2016
• Pienjänniteilmajohtoa puretaan n. 900 m
• Pienjännitemaakaapeleita asennetaan n. 800 m
• Uusia kaapelinjakokaappeja asennetaan 3 kpl
• Kaapeliojaa kaivetaan n. 480 m
• Hankkeen yhteydessä 24 asiakkaan sähkönsyöttö siirtyy
ilmajohtoverkosta maakaapeliverkkoon
• Alueen puupylväät jäävät ulkovalaistusverkon käyttöön