Luovumme kivihiilen käytöstä 2020-luvulla

tj 2

Sähkön ja lämmön toimitusvarmuutemme on säilynyt edelleen erittäin korkealla tasolla. Vantaan Energian sähkön- ja lämmöntuotanto perustuu valtaosin energian yhteistuotantoon, jossa
sähkö ja lämpö tuotetaan samanaikaisesti. Yhteistuotannossa säästetään keskimäärin kolmannes energiasta tilanteeseen, jossa lämpöä ja sähköä tuotettaisiin erikseen omissa prosesseissaan.

Olen seurannut huolestuneena julkista keskustelua, jossa jostain syystä yhteistuotanto on muuttunut ei-toivotuksi tuotannoksi, vaikka sen hyötysuhde on yli 90 prosenttia. Jos tavoitellaan kestävää kehitystä ja alhaisia päästöjä, yhteistuotanto on yksi parhaista tavoista tuottaa energiaa. 

Meidän yhteistuotantomme pääpolttoaineita ovat syntypaikkalajiteltu sekajäte, maakaasu ja kivihiili. Vantaan Energia suunnittelee luopuvansa kokonaan kivihiilen käytöstä 2020-luvun aikana. Selvitämme parhaillaan kivihiilen korvaamista muun muassa biohiilellä. Biohiiltä valmistetaan jauhamalla puuta, minkä jälkeen se kaasutetaan ja puristetaan pelleteiksi. Biohiilen etuja ovat helppokäyttöisyys ja lähes kivihiilen veroinen lämpöarvo. Huoli kivihiilen käytöstä on mielestäni ylikorostunut julkisessa keskustelussa, sillä sen osuus energian nettotuonnista Suomeen oli vain neljä prosenttia viimeisimmässä tilastossa vuodelta 2014.

Verrattuna aikaan ennen jätevoimalaa, energiantuotannon hiilidioksidipäästöt Vantaalla ovat vähentyneet noin 20 prosenttia ja fossiilisten tuontipolttoaineiden käyttö noin 40 prosenttia. Jätevoimalan myötä olemme saaneet myös Vantaalle uusiutuvaa energiantuotantoa. Sen osuus Vantaan tuotannosta on nyt runsaat 20 prosenttia.

Vantaan Energian tulos menee sataprosenttisesti yhteiskunnan hyväksi. Maksamme veroja valtiolle ja osinkoja omistajille. Siihen koko tuloksemme oikeastaan meneekin. Silläkin on merkitystä, että työllistämme lähes 350 ihmistä.

Hyvää kesää!

Pertti Laukkanen
toimitusjohtaja