Ongelmajätteestä rakennusaineeksi

jatevoimala

Teksti Noora Lintukangas, kuva Vantaan Energia

Jätteenpolton yhteydessä syntyy vuosittain muun kuonan lisäksi 7 500 tonnia tuhkaa, joka sisältää raskasmetalleja ja suoloja. Nyt Vantaan Energia tutkii, voisiko tuhkan puhdistaa ja hyödyntää.

Millaisesta aineksesta on kyse, projektipäällikkö Petri Penttinen?
”Ennen kuin savukaasut tupruavat laitoksen piipuista, ne käyvät läpi viimeisen puhdistuksen. Prosessissa syntyvä tuhka on ongelmajätettä, joka sijoitetaan tällä hetkellä vaarallisen jätteen kaatopaikalle.”

Kuinka tuhkaa voisi puhdistaa?
”Raskasmetallit liukenevat veteen. Niinpä ne pitäisi joko erotella tuhkasta tai kapseloida niin, etteivät ne pääse liukenemaan. Tutkimme yhdessä tamperelaisen Global EcoProcess Servicesin (EPSE) kanssa tuhkan kemiallista käsittelyä, jossa metallit saostetaan pysyvästi liukenemattomiksi ja ympäristölle vaarattomiksi. Projektin ensimmäinen vaihe päättyy kesäkuussa, mutta alustavat tulokset ovat lupaavia: tuhkasta ei liukene metalleja käsittelyn jälkeen.”

Mihin puhdistettua tuhkaa voisi käyttää?
”Se voisi soveltua maanrakennukseen. Toisaalta, jos metallit onnistuttaisiin erottamaan tuhkasta, saisimme nekin uudelleen kiertoon. Mukana on muun muassa nikkeliä ja muita akkumetalleja.”