Valot päällä Vantaalla

risto lappi

Sähköverkkotoiminnan kannalta Vantaa on erinomainen alue. Se on tiivis ja kompakti, eikä kaupungissa ole esimerkiksi suuria metsäalueita tai järvien kaltaisia luonnonesteitä. Lentokenttä tuo toki sähkönjakeluun omat haasteensa, sillä toimitusvarmuusvaatimukset ovat siellä erittäin korkeat.

Vantaan sähköverkkoa on kehitetty pitkäjänteisesti vuosikymmenten ajan. Olemme suunnitelmissamme huomioineet sen, että yhteiskunnan sähköriippuvuus kasvaa jatkuvasti. Sähköverkkoyhtiön on suunniteltava investointejaan useita vuosikymmeniä eteenpäin. Näin olemme Vantaalla tehneet. Jo noin 90 prosenttia sähköjohdoistamme kulkee maan alla, minkä ansiosta poikkeukselliset sääolosuhteet vaikuttavat vain vähän sähkönjakelun toimivuuteen.

Teemme myös paljon näkymätöntä työtä varautumalla häiriöihin. Ennakoimme, huolehdimme kunnossapidosta ja käytämme verkkoa niin, ettei häiriöitä syntyisi. Kaikkea emme kuitenkaan voi kontrolloida. Kasvavassa kaupungissamme suurin osa sähkökatkoista johtuu maanrakennustöistä, esimerkiksi siitä, että kaivinkone katkaisee vahingossa kaapelin. Olemme ylpeitä siitä, että hyvän varautumisen ansiosta keskeytysaika jää silloinkin lyhyeksi

Toimitusvarmuusvaatimukset eivät tulevaisuudessakaan pienene, sillä sähkönkulutus lisääntyy, kun muita energiamuotoja korvataan sähköllä. Teknisen kehityksen myötä verkon älykkyys ja automaatio kasvavat, jolloin saamme enemmän tietoa verkosta ja pystymme selvittämään vikoja entistä nopeammin.

Koen, että teemme yhteiskunnallisesti tärkeää työtä, ja on palkitsevaa huomata, että työmme kantaa hedelmää. Sivuilta 18–19 voit lukea, kuinka hyvin sähkönjakelu Vantaalla sujuu koko Suomeen verrattuna.

Valoisaa syksyä!

Risto Lappi
toimitusjohtaja
Vantaan Energia Sähköverkot Oy