Avtalsvillkor och prislistor

ELÖVERFÖRINGSPRISER

Överföringsavgiften består av kostnader för elöverföring och underhåll av elnätet – reparation, utveckling och förnyande av nätet och byggande av helt nytt nät.

ÖVERFÖRINGSPRISER I VANDA

I elöverföringspriset ingår övervakning av nätdriften och felservice 24 timmar per dygn, reparation av fel samt telefon- och internettjänster. Nätbolaget ansvarar också för mätningen av din elförbrukning.

Förutom nätbolagets överföringsavgift tillkommer även elskatt, statens försörjningsberedskapsavgift och moms på elöverföringen. Elöverföringen kan inte konkurrensutsättas utan köps från nätinnehavaren i det område där den nätanslutna byggnaden befinner sig.

Nätbolagets verksamhet regleras av myndigheterna. Vanda Energi Elnät Ab sköter elöverföringen och eldistributionen i nästan hela Vanda.

Elöverföringspriser och prislista för allmänna tjänster

AVTALSVILLKOR

Anslutningsvillkor_AV2014

Nättjänstvillkor_NTV2014

Anslutningsvillkor för elproduktion_AVP2014

Bilaga till nättjänstvillkoren angående nättjänst för elproduktion NTVP11