Avtalsvillkor och prislistor

ELÖVERFÖRINGSPRISER

Överföringsavgiften består av kostnader för elöverföring och underhåll av elnätet – reparation, utveckling och förnyande av nätet och byggande av helt nytt nät.

ÖVERFÖRINGSPRISER I VANDA

I elöverföringspriset ingår övervakning av nätdriften och felservice 24 timmar per dygn, reparation av fel samt telefon- och internettjänster. Nätbolaget ansvarar också för mätningen av din elförbrukning.

Förutom nätbolagets överföringsavgift tillkommer även elskatt, statens försörjningsberedskapsavgift och moms på elöverföringen. Elöverföringen kan inte konkurrensutsättas utan köps från nätinnehavaren i det område där den nätanslutna byggnaden befinner sig.

Nätbolagets verksamhet regleras av myndigheterna. Vanda Energi Elnät Ab sköter elöverföringen och eldistributionen i nästan hela Vanda.

Elöverföringspriser och prislista för allmänna tjänster

AVTALSVILLKOR

Sammandrag av förändringarna i avtalsvillkoren 2019

Anslutningsvillkor 2019

Nättjänstvillkor 2019

Anslutningsvillkor till högspänningsdistributionsnät 2019

Nättjänstvillkor till högspänningsdistributionsnät 2019

Avtalsvillkoren har ändrats sedan 17.5.2019

Finsk Energiindustri har uppdaterat nedanstående anslutningsvillkor och nättjänstvillkor för nätinnehavarens bruk. Orsaken till förändringen är förändringar i lagstiftningen och omständigheterna som berör branschen, modernisering av föråldrade avtalsarrangemang, vidtagande av nödvändiga energisparåtgärder samt att det har blivit vanligare med decentraliserad förnybar elproduktion. Dessutom har det gjorts sådana mindre ändringar i villkoren som inte påverkar det centrala innehållet i avtalsförhållandet.

Om du vill ha anslutningsvillkor or nättjänstvillkor  i pappersform, vänligen kontakta vår kundtjänst, tel. 09 829 0900 (vardagar kl. 8.30–16.00).