Hoppa till innehåll

Information om mätarbytet

Vi informerar alla kunder i god tid i förväg när mätarbytet närmar sig. Efter mätarbytet börjar den nya smartare elmätaren fungera automatiskt, och kunden behöver inte göra någonting. Mätarbytet är kostnadsfritt.

Mätarbytena utförs av montörer från vår partner Eltel Networks.

Bytet av elmätare är en mycket enkel åtgärd. Att byta en mätare tar cirka 5–20 minuter. Mätarbytet ger upphov till ett kort strömavbrott hos dig. Vi meddelar alltid om mätarbytet i förväg, antingen med ett SMS eller per brev, så att du kan förbereda dig på det kommande strömavbrottet.

Vi postar breven cirka 2–3 veckor före bytestidpunkten. Vi skickar SMS cirka en vecka före bytestidpunkten. Kom ihåg att bekräfta eller ändra den föreslagna tiden.

Om du till exempel av hälsoskäl är beroende av kontinuerlig eltillförsel ber vi dig ta kontakt med vår installationspartner Eltels tidsbokningstjänst så fort som möjligt efter att du har fått meddelande om mätarbytet, så att vi kan beakta ditt elbehov. Kontaktinformation finns i brevet.

Elmätare i utrymmen utan fritt tillträde

Om din elmätare finns inne i din fastighet får du ett brev med en föreslagen tidpunkt för mätarbytet. Montören går inte in i din bostad med egen nyckel, utan vi hoppas att du är på plats när mätaren byts.

Om den föreslagna tiden inte passar dig ber vi dig ändra tiden så fort som möjligt enligt anvisningarna i meddelandet om mätarbytet.

Om den föreslagna tiden passar dig ska du komma ihåg att bekräfta bytestidpunkten enligt anvisningarna i brevet.

Om du inte bekräftar eller ändrar bytestidpunkten försöker vi komma överens med till exempel fastighetsservicebolaget eller disponenten om att få tillträde till bostaden.

Elmätare med fritt tillträde

Om det är fritt tillträde till din elmätare får du ett brev från oss där vi berättar när mätaren kommer att bytas. Vi postar breven cirka 2–3 veckor före bytestidpunkten.

Om tiden av någon orsak inte passar dig finns det anvisningar i brevet om hur du kommer överens om en ny tid.

Elmätare i bostadsbolagets gemensamma utrymmen

Om du bor i radhus eller flervåningshus finns elmätarna i bostadsbolagets gemensamma utrymmen. Då går montören inte in i bostäderna.

I flervåningshus sätter vi upp ett meddelande om tidpunkten för mätarbytet på bostadsbolagets anslagstavla några dagar före bytestidpunkten, så att du kan förbereda dig för det korta strömavbrott som bytet medför.

I radhusbolag delar vi ut meddelanden om bytestidpunkten i de boendes postlådor.

För att mätarbytet ska lyckas

I alla fastigheter och småhus måste det vara fritt tillträde till elmätaren för att mätaren ska kunna bytas. Dessutom ska utrymmet framför mätaren vara fritt från alla slags hinder så att montören kan arbeta tryggt.

Observera också att om du har ett eget lås på mätarskåpet så måste du öppna det före mätarbytet. 

Företagskunder

Med företag kommer vi alltid överens i förväg om tidpunkten för mätarbytet – oavsett om det är fritt tillträde till elmätarna eller inte. På så sätt garanterar vi att din företagsverksamhet störs så lite som möjligt av mätarbytet.

Kontakta gärna vår kundtjänst, om du har frågor om bytesarbeten eller nya elmätare.