Hoppa till innehåll

Vi

Vi överför el till bostäder och andra byggnader i Vanda dygnet runt, alla dagar på året.

Vi överför el till bostäder och andra byggnader i Vanda dygnet runt, alla dagar på året.

Vi sköter om elledningarna, kablarna och allt som har med elnätets funktion att göra. Vi känner vårt ansvar och följer bland annat elmarknadslagens princip om icke-diskriminering.

Vi betjänar omkring 130 000 elöverföringskunder och har hand om ett eldistributionsnät på omkring 3 500 kilometer. Vi bygger elnät tillsammans med våra samarbetspartners, mäter våra kunders elförbrukning och levererar energiinformation till elförsäljarna.

Vi är bra på det vi gör. År 2019 var den genomsnittliga avbrottstiden per kund bara 3,5 minuter.