Hoppa till innehåll

Ordlista i samband med mätarbytet och mätreformen

AMR=Automatic Meter Reading, fjärravläsbar mätare

HAN=Home Area Network

Fjärravläsbar elmätare

En elmätare som mäter elförbrukningen automatiskt. Elmätarens funktioner kan styras via fjärrförbindelse. En fjärravläst mätare behöver inte avläsas på plats, utan uppgifterna om elförbrukningen överförs elektroniskt.

När ett elavtal börjar eller slutar kan strömmen slås på eller av via fjärrförbindelse. Strömmen slås på och av automatiskt enligt elavtalens giltighetstid.

Efterfrågeflexibilitet

Efterfrågeflexibilitet innebär tillfällig minskning eller ökning av elförbrukningen enligt det rådande elproduktionsläget. Elanvändningen kan styras till en tidpunkt då tillgången på utsläppssnål el är stor och elen är förmånlig.

Energisammanslutning

 En energisammanslutning är en sammanslutning av småskaliga producenter som med hjälp av egen småskalig produktion exempelvis kan ersätta el som köps från elnätet. Dessutom kan en energisammanslutning sälja el till elmarknaden, om elproduktionen överstiger det egna behovet. En energisammanslutning kan exempelvis bildas av ett bostadsbolag som har egna solpaneler.

Energisystem

Elproduktionen, det smarta elnätet och elförbrukningen bildar tillsammans ett energisystem.