Hoppa till innehåll

Mätreformen och mätarbytet

De första nya smarta elmätarna har installerats och installationerna kommer att pågå fram till 2031. Mätarna som byts under den här reformen har i huvudsak alla redan nått slutet av sin livslängd, och det är ekonomiskt att byta ut dem mot nya. Mätarbytet är kostnadsfritt.

Vi har inlett en omfattande reform av vårt elmätningssystem. I och med reformen inför vi ett nytt mätsystem samt installerar 180 000 ännu smartare elmätare under de följande 10 åren.

Under de närmaste åren kommer vi att byta elmätare i objekt av alla storlekar runt om i Vanda. Enfamiljshus, radhus, flervåningshus och affärslokaler. Hos de boende märks mätarbytet i form av ett relativt kort strömavbrott.

För våra kunder kommer mätreformen under de närmaste åren att märkas bland annat genom att de får sina egna förbrukningsdata ännu mer i realtid än i dag samt genom att nya möjligheter öppnas på elmarknaden.

Som bonusegenskaper förbättrar det nya elmätningssystemet felhanteringen märkbart samt ger möjlighet att övervaka elkvaliteten enligt dagens standarder.

De nya smartare elmätarna har också anslutning för hemautomation (HAN-port), som ger möjlighet att samla förbrukningsdata för kundens eget bruk.

Utvecklingen av elmätningssystemet stöder våra kunders energieffektiviseringsåtgärder bland annat genom att kunderna får sina egna förbrukningsdata ännu mer i realtid än förut samt genom att systemet möjliggör nya tjänster såsom laststyrning.      

Som partners vid mätreformen anlitar vi Aidon Oy och Eltel Networks Oy.

Nya smartare elmätare ger fördelar i våra kunders vardag

  • Med hjälp av den nya mätaren kan kunden följa elförbrukningen i femton minuter långa mätperioder. Att mätdata är ännu noggrannare än förut gör det lättare att planera energiförbrukningen.
  • De nya elmätarna är utrustade med hemautomationsanslutning, med vars hjälp kunden nästan i realtid får information som kan utnyttjas t.ex. i hemautomationssystemet.

Mätarna byts i etapper från och med mars 2023

Vi informerar alla kunder i god tid i förväg när mätarbytet närmar sig. Efter mätarbytet börjar den nya smartare elmätaren fungera automatiskt, och kunden behöver inte göra någonting.

Mätarbytet är kostnadsfritt.