Avtalsvillkor och prislistor

ELÖVERFÖRINGSPRISERNA I VANDA SJUNKER

Elöverföringspriserna i Vanda sjunker med i medeltal 9 procent 1.1.2022. De nya lägre priserna gäller alla våra kunder i Vanda och träder i kraft automatiskt. Hur mycket sänkningen av elöverföringspriserna påverkar slutsumman i kundernas elöverföringsräkning beror på vilken överföringsprodukt kunden har valt.

Läs mera

ELÖVERFÖRINGSPRISER

Överföringsavgiften består av kostnader för elöverföring och underhåll av elnätet – reparation, utveckling och förnyande av nätet och byggande av helt nytt nät.

ÖVERFÖRINGSPRISER I VANDA

I elöverföringspriset ingår övervakning av nätdriften och felservice 24 timmar per dygn, reparation av fel samt telefon- och internettjänster. Nätbolaget ansvarar också för mätningen av din elförbrukning.

Förutom nätbolagets överföringsavgift tillkommer även elskatt, statens försörjningsberedskapsavgift och moms på elöverföringen. Elöverföringen kan inte konkurrensutsättas utan köps från nätinnehavaren i det område där den nätanslutna byggnaden befinner sig.

Nätbolagets verksamhet regleras av myndigheterna. Vanda Energi Elnät Ab sköter elöverföringen och eldistributionen i nästan hela Vanda.

Elöverföringspriser och prislista för allmänna tjänster (på finska)
Den nya prislistan finns i sin helhet utlagd på vår webbplats på svenska i slutet av november.

AVTALSVILLKOR

Sammandrag av förändringarna i avtalsvillkoren 2019

Anslutningsvillkor 2019

Nättjänstvillkor 2019

Anslutningsvillkor till högspänningsdistributionsnät 2019

Nättjänstvillkor till högspänningsdistributionsnät 2019

Om du vill ha anslutningsvillkor or nättjänstvillkor  i pappersform, vänligen kontakta vår kundtjänst, tel. 09 829 0900 (vardagar kl. 8.30–16.00).