Hoppa till innehåll

Avtalsvillkor och prislistor

ELÖVERFÖRINGSPRISER

Överföringsavgiften består av kostnader för elöverföring och underhåll av elnätet – reparation, utveckling och förnyande av nätet och byggande av helt nytt nät.

Vantaan Energia Sähköverkot Nättjänstprislista 2022

ÖVERFÖRINGSPRISER I VANDA

I elöverföringspriset ingår övervakning av nätdriften och felservice 24 timmar per dygn, reparation av fel samt telefon- och internettjänster. Nätbolaget ansvarar också för mätningen av din elförbrukning.

Förutom nätbolagets överföringsavgift tillkommer även elskatt, statens försörjningsberedskapsavgift och moms på elöverföringen. Elöverföringen kan inte konkurrensutsättas utan köps från nätinnehavaren i det område där den nätanslutna byggnaden befinner sig.

Nätbolagets verksamhet regleras av myndigheterna. Vanda Energi Elnät Ab sköter elöverföringen och eldistributionen i nästan hela Vanda.

AVTALSVILLKOR

Anslutningsvillkor 2019

Nättjänstvillkor 2019

Anslutningsvillkor till högspänningsdistributionsnät 2019

Nättjänstvillkor till högspänningsdistributionsnät 2019

Om du vill ha anslutningsvillkor or nättjänstvillkor  i pappersform, vänligen kontakta vår kundtjänst, tel. 09 829 0900 (vardagar kl. 8.30–16.00).