Hoppa till innehåll

Elbilism

Mostphotos sahkoauton lataaminen

Elbilar och hybrider är på stark frammarsch i Finland, och många överväger att skaffa sig en eldriven bil.  Elbilar är också en allt vanligare syn i trafiken och på gårdarna, vilket väcker intresse för olika laddningsmöjligheter. Det enklaste sättet att ladda sin elbil är kanske att göra det hemma under natten, men det finns också många andra alternativ.

När det blir aktuellt att skaffa en egen laddstation för elbil står vi gärna till tjänst. Som grund för anskaffningen rekommenderar vi vår kostnadsfria distanskartläggningstjänst. Vid distanskartläggningen kollar vi effektuppgifterna om din elanslutning på basis av den uppmätta elförbrukningen och sammanställer en rapport till dig. I rapporten ser du hur stor elbilsladdare som kan kopplas till din elanslutning utan förstoring av anslutningen.

Vi gör distanskartläggningar för laddstationer till hushåll, bostadsbolag och företag.
Beställ distanskartläggining för laddstation (på finska)

 

Dimensionering av laddstationen

Renodlade elbilar och laddningsbara hybridbilar är en allt vanligare syn i trafiken och på gårdarna. Det har ökat intresset för olika laddningsmöjligheter.

Det vanligaste är att ladda elbilen när den står parkerad längst tid. Ofta betyder det hemma eller på arbetsplatsen. Man kan också utnyttja det publika laddningsnätverket till exempel på servicestationer eller i köpcenter.

Skaffa en egen laddstation

För att hitta en lämplig laddningslösning för dig är det bra att först utreda nuläget i fråga om den egna elanslutningen och se vilken typ av laddningslösning du kan ta i bruk utan några ändringsarbeten.

Vi erbjuder våra kunder kostnadsfri distanskartläggning för laddstationer

Vid distanskartläggningen kollar vi effektuppgifterna om din elanslutning under det senaste året på basis av den uppmätta elförbrukningen och sammanställer en rapport till dig. I rapporten får du veta hur stor elbilsladdare som kan kopplas till din elanslutning utan förstoring av anslutningen.

Vi hjälper till att utreda din elanslutnings nuvarande laddningskapacitet
Enfamiljshus

I enfamiljshus är det ofta lätt att ordna med en laddningslösning, eftersom det vanligen bara behövs ett par (1-2) laddningsenheter. Man brukar börja med att utreda vilken typ av laddningslösning den nuvarande elanslutningen medger.

Valet av laddningslösning är beroende av i vilket skick husets interna nät är och var laddstationen ska placeras. Det är också bra att beakta hur laddningslösningen påverkar elanslutningens effektbehov.

Rapporten levereras efter cirka tre vardagar och skickas till den e-post kunden angett. Vår distanskartläggningsrapport lämpar sig för en första kartläggning av läget i fråga om elanslutningen. För att få en ingående kartläggning av lämpliga laddningslösningar är det bäst att vända sig till en elplanerare och/eller elentreprenör.

Bostadsbolag (par-, rad- och flervåningshus)

Om man bor i bostadsbolag och vill ha en laddningslösning brukar man diskutera saken och sköta anskaffningen i samarbete med bostadsbolaget.

Vi rekommenderar att man börjar med att kontakta bostadsbolagets disponent och diskutera laddningsmöjligheter för hela bostadsbolaget. Efter det måste man fortsätta diskussionen med bostadsbolagets styrelse samt på bolagsstämman, som har beslutanderätt i bostadsbolagets gemensamma anskaffningar.

Åldern och skicket på eltekniken i fastigheten samt anslutningens lediga kapacitet har betydelse för valet av laddningslösning. Om ni vill ha en närmare utredning av läget i fråga om fastighetens elnät är det bra att anlita en elplanerare.

Rapporten levereras efter cirka tre vardagar och skickas till den e-post kunden angett. Vår distanskartläggningsrapport lämpar sig för en första kartläggning av läget i fråga om elanslutningen. För att få en ingående kartläggning av lämpliga laddningslösningar är det bäst att vända sig till en elplanerare och/eller elentreprenör.

Företag

För företag är det effektivaste sättet att komma i gång med anskaffningen av laddstationer att kontrollera fastighetens elnäts kapacitet tillsammans med en elplanerare som ansvarar för fastigheten. Dessutom kan man i förväg ägna en närmare tanke åt laddstationernas användningsändamål – skulle man till exempel kunna hålla dem öppna för andra än den egna personalen, till exempel utanför kontorstid.

Åldern och skicket på eltekniken i fastigheten samt anslutningens lediga kapacitet har betydelse för valet av laddningslösning.

Rapporten levereras efter cirka tre vardagar och skickas till den e-post kunden angett. Vår distanskartläggningsrapport lämpar sig för en första kartläggning av läget i fråga om elanslutningen. För att få en ingående kartläggning av lämpliga laddningslösningar är det bäst att vända sig till en elplanerare och/eller elentreprenör.

Beställ distanskartläggining för laddstation (på finska)