Hoppa till innehåll

Som vår kund betalar du för elöverföringen

I elöverföringspriset ingår bland annat underhåll, övervakning och reparation av elnätet och feljour 24 timmar per dygn. Dessutom har du tillgång till en elmätare och avläsningstjänst samt personlig kundtjänst per telefon vardagar kl. 8.30–16.00.

När du betalar för elöverföringen betalar du dels en förbrukningsavgift (cent/kWh) för överföring av den mängd el du förbrukat, dels en grundavgift (euro/mån) och dessutom elskatter, det vill säga punktskatt och försörjningsberedskapsavgift. I elöverföringspriset ingår också moms.

Elöverföringen kan inte konkurrensutsättas utan köps från nätbolaget i det område där den nätanslutna byggnaden är belägen. Det betyder att Vandabor köper elöverföringen från oss, Vanda Energi Elnät. Elnätsverksamhet kräver tillstånd och regleras i elmarknadslagen. Energimyndigheten övervakar att lagen efterlevs.

PRISLISTOR