Hoppa till innehåll

Nu kan bostadsbolag ansluta sig till krediteringsberäkningstjänsten

hyvitys teksteilla SV

Från och med 1.9.2021 erbjuder vi en ny krediteringsberäkningstjänst för energisammanslutningar. Tjänsten gör det ännu lönsammare än förut för bostadsbolag att använda solkraft.

Den nya tjänsten gör användning av solkraft till ett attraktivt val för bostadsbolag. Med hjälp av krediteringsberäkningstjänsten för energisammanslutningar kan bostadsbolag skaffa solpaneler och låta alla som bor i huset komma i åtnjutande av fördelarna.

Den nya krediteringsberäkningstjänsten ger möjlighet att fördela elen från solpanelerna mellan de boende. Effekten syns direkt på varje boendes elräkning och alla lägenheter kommer i åtnjutande av fördelarna med de gemensamma solpanelerna.

Tidigare har effekten av solenergi som producerats i bostadsbolag bara synts på bolagets egen elräkning, och den solenergi som bostadsbolaget producerat har enbart kunnat användas som fastighetsel i bolagets gemensamma utrymmen och utrustning.

Bostadsbolag kan grunda en energisammanslutning

En energisammanslutning är en ny form av delningsekonomi, där sammanslutningens medlemmar fördelar elproduktionens och elanskaffningens fördelar mellan sig. Till exempel kan ett bostadsbolag fungera som en energisammanslutning, där fastigheten och de boendes lägenheter är medlemmar.

För att ansluta sig till krediteringsberäkningstjänsten måste energisammanslutningen registrera sig hos distributionsnätsinnehavaren – i Vanda alltså hos oss. Medlemskapet i energisammanslutningen är specifikt för lägenheten. Därför påverkas inte krediteringsberäkningen till exempel om en boende flyttar ut, utan den som flyttar in i stället omfattas automatiskt av avtalet.

Den gemensamt producerade solenergin fördelas kalkylmässigt och inga besök i de enskilda lägenheterna behövs.

Hur fungerar krediteringsberäkningen?

Vid krediteringsberäkningen beräknar vi den producerade elen och fördelar den mellan medlemmarna i energisammanslutningen. Den producerade elen används i första hand för bostadsbolagets fastighetsel, alltså till exempel för belysning i gemensamma utrymmen samt bastu och tvättstuga. Om det återstår el efter det, fördelas den mellan bostäderna på det sätt som bostadsbolaget meddelat, till exempel enligt bolagsvederlagsandelarna. Om någon lägenhet inte har möjlighet att använda all producerad el som anvisats den, säljs överskottet till det elbolag som sammanslutningen valt.

När krediteringsberäkningstjänsten införs övergår bostadsbolaget automatiskt till den nya nettoberäkningen, vilket innebär att vi i objekt med småskalig produktion räknar ihop förbrukningen och produktionen under en timme. Inom en och samma timme förekommer alltså antingen enbart  produktion eller enbart förbrukning.

Krediteringsberäkningstjänsten är lätt att ta i bruk

Inga ändringsarbeten krävs i exempelvis elnätet eller mätarna för att ansluta sig till tjänsten. Antalet medlemmar i sammanslutningen är inte begränsat, men alla förbrukningsplatser ska vara anslutna genom samma elanslutning. En förbrukningsplats kan endast höra till en energisammanslutning åt gången.

Införandet av krediteringsberäkning gör det ännu lönsammare än förut för bostadsbolag att använda solenergi. Ifall solenergi är en lösning också för ditt bostadsbolag,  svarar vi gärna på frågor och hjälper dig vidare med anskaffningen på ett pålitligt sätt!

Registreringsanmälan för lokal energisammanslutning