Hoppa till innehåll

Nettoberäkning ger bättre avkastning på hushållens investering i småskalig produktion

netotus teksteilla SV

De som bor i enfamiljshus har redan länge kunnat ersätta en del av den el de köper från elnätet med ett eget solkraftverk. Nu får de ännu större nytta av sin egen småskaliga produktion, när nettoberäkning införs.

Den ändring i mätningsförordningen som trädde i kraft vid årsskiftet ger hushållen värdefulla fördelar, när småskalig produktion och förbrukning börjar nettoberäknas per timme. Hushållen har störst nytta av sina småskaliga produktionsanläggningar när de inte behöver mata överskottselen till elnätet utan själva kan använda all el de producerar.

Reformen ger nu möjlighet till nettoberäkning av småskalig produktion och förbrukning per balansavräkningsperiod. Vid nettoberäkning räknar man ihop den el som köpts och sålts under mätperioden, så att resultatet för varje period är antingen nettoinköp eller nettoförsäljning oavsett vad läget momentant har varit inom perioden. För närvarande är mätperioden en timme, och i framtiden kommer den att förkortas till 15 minuter.

Övergången till nettoberäkning kräver inga åtgärder

Vi överför alla småskaliga produktionsobjekt med en produktionskapacitet på högst 100 kVA till nettoberäkning. Ändringen gäller därmed de flesta småskaliga elproducenterna i Vanda. Övergången till nettoberäkning är smidig: du har tillgång till tjänsten när den syns i din elräkning.

Sänker elräkningen

Nettoberäkning per timme är en lönsam förändring för hushållen. Den ger möjlighet till bättre avkastning på investeringen i småskalig produktion, eftersom den medför besparingar i elöverföringen, elförsäljningen och skatterna när en större del av elen används i den egna fastigheten. Att överföra produktion till lågspänningsnätet är kostnadsfritt, men den småskaliga producenten behöver ett avtal om försäljning av överskottsproduktionen med exempelvis den nuvarande elförsäljaren.

Efter ändringen kommer den nettoberäknade elmängden att synas på elräkningen. I vår onlinetjänst kan du kolla både de uppmätta och nettoberäknade mätvärdena för förbrukningsplatsen. Kontakta oss om ändringarna väcker frågor. Vi hjälper dig gärna!