Hoppa till innehåll

Registreringsanmälan för lokal energisammanslutning

Använd den här blanketten för registrering i Vanda Energi Elnäts tjänst Krediteringsberäkning för energisammanslutningar. Före registreringen borde produktionsanläggningen vara installerad och ansluten till elnätet. Man borde också ha ett avtal med en elförsäljare om köp av överskottsel. Bifoga en separat bilaga med uppgift om de objekt som ansluts till energisammanslutningen samt deras krediteringsandelar.

Max. file size: 500 MB.
Till blanketten ska bifogas en separat förteckning över förbrukningsplatser/bostäder och deras krediteringsandelar (t.ex. i ett pdf-dokument)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.