Siirry sisältöön

Energiayhteisö

hyvitys teksteilla

Aurinkovoiman käyttö on taloyhtiöille houkutteleva valinta. Energiayhteisön hyvityslaskentapalvelun avulla taloyhtiö voi hankkia aurinkopaneelit, joiden hyödyistä pääsevät nauttimaan kaikki asukkaat. 

Hyvityslaskentapalvelu mahdollistaa aurinkopaneelien tuottaman sähkön jakamisen asukkaiden kesken. Vaikutus näkyy suoraan kunkin asukkaan sähkölaskulla ja kaikki huoneistot pääsevät nauttimaan yhteisten aurinkopaneelien eduista. 

Taloyhtiöt voivat perustaa energiayhteisön

Energiayhteisö on uusi jakamistalouden muoto, jossa yhteisön jäsenet jakavat sähkön tuotannon ja hankinnan hyötyjä keskenään. Energiayhteisönä voi toimia esimerkiksi taloyhtiö, jonka jäseniä ovat kiinteistö sekä asukkaiden huoneistot.

Liittyäkseen hyvityslaskentapalveluun energiayhteisön on rekisteröidyttävä jakeluverkonhaltijalle – eli Vantaalla meille. Energiayhteisön jäsenyys on huoneistokohtainen. Siten esimerkiksi asukkaan vaihtuminen ei vaikuta hyvityslaskentaan, vaan uusi asukas on automaattisesti sopimuksen piirissä.

Yhdessä tuotettu aurinkoenergia jaetaan laskennallisesti ja huoneistokohtaisia käyntejä ei tarvita. Hyvityslaskenta on virtuaalimittarointia, jonka avulla taloyhtiön voimalaitoksen tuotanto lasketaan ja jaetaan.

Näin hyvityslaskenta käytännössä toimii

Hyvityslaskennassa Fingrid Datahub laskee ja jakaa tuotetun sähkön energiayhteisön jäsenten kesken. Ensisijaisesti tuotettu sähkö käytetään taloyhtiön kiinteistösähköön eli esimerkiksi yhteisten tilojen valaisuun, saunaan ja pesutupaan. Mikäli näiden jälkeen sähköä jää yli, se jaetaan asuntojen kesken taloyhtiön ilmoittamalla tavalla, esimerkiksi yhtiövastikkeiden osuuksien mukaan.

Hyvityslaskenta voidaan tehdä kahdella eri tavalla:

Vaihtoehto 1: Hyvityslaskennassa aurinkopaneelien tuotanto käytetään ensisijaisesti kiinteistön kohteisiin. 

  1. Jos tuotantoa jää kiinteistöltä yli, se jaetaan huoneistojen käyttöön energiayhteisössä määriteltyjen jakosuhteiden perusteella, yleensä samassa suhteessa kuin osakkaat maksavat yhtiövastikkeita. Mikäli jako-osuudet noudattavat muuta periaatetta, ne tulee kirjata yhtiöjärjestykseen. 
  2. Jos huoneisto ei pysty käyttämään hyväkseen kaikkea sille jyvitettyä tuotantoa, taloyhtiö myy ylituotannon valitsemalleen sähköyhtiölle. Tällainen tilanne voi tulla kyseeseen esim. aurinkoisena kesäpäivänä, kun sähkönkulutus huoneistossa on vähäistä. 

Vaihtoehto 2: Tuotanto jaetaan kaikkien energiayhteisön jäsenten kesken sovitun jakotavan mukaisesti.  

  1. Jos huoneisto ei pysty käyttämään kaikkea sitä tuotantoa, joka sille kuuluu jako-osuuden mukaisesti, niin huoneisto myy sen valitsemalleen sähkönmyyjälle. Tämän vuoksi jokaisen energiayhteisöön kuuluvan tulee tehdä erikseen ylijäämäsähkön myyntiä varten sopimus valitsemansa myyjän kanssa. Tätä varten verkkoyhtiö perustaa ns. virtuaalisen käyttöpaikan, johon sopimus kohdistetaan  
  2. Mikäli jostain energiayhteisöön kuuluvasta huoneistosta on katkaistu sähköt, tämä osuus siirtyy kiinteistön käyttöpaikalle. 

Molemmissa hyvityslaskennan vaihtoehdoissa tuotannon netotus (= kuinka paljon kulutusta on katettu aurinkosähköllä) lasketaan 15 minuutin tarkkuudella. Tämä tarkoittaa, että aurinkoisena hetkenä aurinkopaneeleiden tuotannolla voidaan kattaa suuri osa sähkön kulutuksesta, kun taas pilvisenä hetkenä ostosähkön osuus kulutuksesta on suuri. 

Hyvityslaskentapalvelun käyttöönotto on maksutonta ja mutkatonta

Liittyminen ei vaadi muutostöitä esimerkiksi sähköverkkoon tai mittareihin. Yhteisön jäsenmäärää ei ole rajattu, mutta kaikkien käyttöpaikkojen tulee sijaita samassa sähköliittymässä. Käyttöpaikka voi kuulua kerrallaan vain yhteen energiayhteisöön. Hyvityslaskentapalvelu on asiakkaillemme maksuton. 

Hyvityslaskennan käyttöönotto tekee taloyhtiöille aurinkovoiman käytöstä entistäkin kannattavampaa. Mikäli aurinkovoima on ratkaisu sinunkin taloyhtiössäsi, lue tarkempi palvelukuvaus täältä. Me vastaamme mielellämme kysymyksiisi ja autamme hankinnassasi luotettavasti eteenpäin!

Tee rekisteröitymisilmoitus hyvityslaskentapalveluun