Siirry sisältöön

Tietoa yrityksestä

Jotta sähkö kulkee ja Vantaa pysyy liikkeessä, tarvitaan luotettavaa infrastruktuuria. Me siirrämme sähköä vantaalalsille: huolehdimme Vantaan sähköverkkojen rakentamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta.

Me Vantaan Energia -konsernissa sanomme, että meillä on taito tehdä vähemmästä enemmän. Vantaan Energia Sähköverkoilla se näkyy investointeina älykkäisiin ja tehokkaisiin sähköverkkoratkaisuihin, jotka varmistavat, että mahdollisimman vähän menee hukkaan. 

Taito tehdä vähemmästä enemmän vauhdittaa puhdasta siirtymää Vantaalla

Vantaan Energia Sähköverkoilla on merkittävä rooli Vantaan puhtaan siirtymän mahdollistajana. Yhteiskunnan sähköistymisen edellytyksenä on, että sähkö kyetään siirtämään toimitusvarmasti sinne, missä sitä tarvitaan.

Vantaan Energia -konserni on yksi Suomen suurimmista kaupunkienergiayhtiöistä. Vantaan Energia Sähköverkot on Vantaan Energian  kokonaan omistama tytäryhtiö.

Avainluvut

 

2023

2022 2021
Liikevaihto, meur 43,6 43,1 51,5
Liikevoitto, meur 15,4 10,5 17,5
Liikevoitto % liikevaihdosta 35,3 24,3 34,0
Oman pääoman tuotto -% 15,4 11,3 20,4
Omavaraisuusaste -% 53,6 53,3 50,8
Bruttoinvestoinnit, meur 27,9 17,9 11,6
Osuus liikevaihdosta – % 64,0 41,5 22,5

Viimeisimmät tilinpäätöstiedot löytyvät täältä

Johtoryhmän jäsenet vastuualueittain

Risto Lappi Toimitusjohtaja  
Ilona Erhiö Verkkopäällikkö Rakentaminen
Janne Hartikainen Asiakkuuspäällikkö Asiakkuudenhallinta
Timo Kaartio Käyttöpäällikkö Käyttö ja kunnossapito
Juho Paloposki Kehityspäällikkö Kehitys

Hallitus

Panu Kamaja Puheenjohtaja
Kaisa Auvinen  
Timo Julin  

Liiketoiminnalliset tavoitteet

Luotettavaa sähkönjakelua. Tavoitteenamme on häiriötön sähkönjakelu kaikille asiakkaillemme. Täysin häiriötöntä sähkönjakelua emme voi kuitenkaan taata, sillä jakeluhäiriöitä voi aiheutua esimerkiksi maankaivutöiden, sähköverkon rakennevikojen tai myrskyjen seurauksena.

Vastuullisuus ei ole meille sanahelinää. Se on sitä, että hoidetaan hommat kunnolla – niin jokaiselle asiakkaalle kuin laajasti yhteiskunnassakin. Kannattavalla taloudella pidämme huolen, että toimintamme on pitkäjänteistä omistajiemme, eli kaupunkilaisten, parhaaksi. Lisäksi tiedostamme ympäristövastuun: teemme oman osamme ilmastonmuutoksen hidastamiseksi.

Suhtaudumme työturvallisuuteen ja eettiseen toimintaan tinkimättömästi. Edellytämme työturvallisuusohjeiden noudattamista ja panostamme ennakointiin sekä koulutukseen, jotta vaaratilanteet saadaan vältettyä.

Kaupunkilaisten hyväksi. Omistajiamme ovat Vantaan ja Helsingin kaupungit eli käytännössä kaupunkilaiset, näin ollen yhtiön tekemät voitot ohjautuvat kaupunkilaisten hyväksi.

Kehitämme toimintaamme aktiivisesti ja teemme paljon asioita, jotta asiakkaamme saisivat entistä parempaa palvelua, työmaiden suunnittelusta aina kodin energiatehokkaaseen käyttöön asti.

Syrjimättömyys

Sähköverkonhaltijan toiminnalta edellytetään syrjimättömyyttä suhteessa asiakkaisiin ja muihin sähkömarkkinoiden osapuoliin. Sähkömarkkinalaki edellyttää verkonhaltijalta toimenpideohjelmaa, jossa esitetään toimenpiteet sen varmistamiseksi, että verkonhaltija toteuttaa sähkömarkkinalain 3 ja 4 luvussa säädetyt velvoitteensa sähköverkon käyttäjien suhteen syrjimättömästi. Lisäksi verkonhaltijan tulee laatia kalenterivuosittain raportti toimenpideohjelman täytäntöönpanosta.

Toimenpideohjelma ja sen tuorein raportti

Kohtuullinen tuotto

Sähköverkkoyhtiöiden hinnoittelun kohtuullisuutta valvoo Energiavirasto. Valvonta perustuu sähkömarkkinalainsäädäntöön ja Energiaviraston vahvistamiin kohtuullisen hinnoittelun valvontamenetelmiin. Valvonta tapahtuu valvontajaksoissa, yhden valvontajakson pituus on neljä vuotta.

Kohtuullisen tuoton laskelmat ja valvontapäätökset

Energiavirasto laatii vuosittain alustavan laskelman jokaisen verkonhaltijan edellisen vuoden sähköverkkotoiminnan kohtuullisesta tuotosta ja toteutuneesta oikaistusta tuloksesta sekä näiden mukaisesta ali- tai ylijäämästä. Alustavat laskelmat perustuvat verkonhaltijoiden virastolle ilmoittamiin valvontatietoihin eli sähköverkkotoiminnan eriytettyihin tilinpäätöstietoihin ja verkonrakennetietoihin sekä taloudellisiin ja teknisiin tunnuslukuihin. 

Valvontapäätökset sähköverkkotoiminnan tuoton yli- ja alijäämistä virasto antaa aina valvontajakson päättymisen jälkeen.