Tietoa yrityksestä

Tietoa yrityksestä

Jotta sähkö kulkee ja Vantaa pysyy liikkeessä, tarvitaan luotettavaa infrastruktuuria. Huolehdimme Vantaan sähköverkkojen rakentamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta. Olemme täysin Vantaan Energia Oy:n omistama. 

Avainluvut

  2019 2018 2017
Liikevaihto, meur 48,8 47,0 42,6
Liikevoitto, meur 18,6 17,0 12,7
Liikevoitto % liikevaihdosta 38,2 36,1 29,9
Oman pääoman tuotto -% 16,9 16,5 13,1
Omavaraisuusaste -% 39,0 40,3 37,1
Bruttoinvestoinnit, meur 11,4 15,3 13,4
% liikevaihdosta 23,5 32,6 31,6

Viimeisimmät tilinpäätöstiedot täältä

Johtoryhmän jäsenet vastuualueittain

Risto Lappi Toimitusjohtaja  
Ilona Erhiö Käyttöpäällikkö Käyttö ja kunnossapito
Janne Hartikainen Asiakkuuspäällikkö Asiakkuudenhallinta
Erkki Mikkola Verkkopäällikkö Rakentaminen
Juho Paloposki Kehityspäällikkö Kehitys

Hallitus

Vesa Hynninen Puheenjohtaja
Maija Siikilä  
Kaisa Auvinen  

Liiketoiminnalliset tavoitteet

Luotettavaa sähkönjakelua. Tavoitteenamme on häiriötön sähkönjakelu kaikille asiakkaillemme. Täysin häiriötöntä sähkönjakelua emme voi kuitenkaan taata, sillä jakeluhäiriöitä voi aiheutua esimerkiksi maankaivutöiden, sähköverkon rakennevikojen tai myrskyjen seurauksena.

Vastuullisuus ei ole meille sanahelinää. Se on sitä, että hoidetaan hommat kunnolla – niin jokaiselle asiakkaalle kuin laajasti yhteiskunnassakin. Kannattavalla taloudella pidämme huolen, että toimintamme on pitkäjänteistä omistajiemme, eli kaupunkilaisten, parhaaksi. Lisäksi tiedostamme ympäristövastuun: teemme oman osamme ilmastonmuutoksen hidastamiseksi.

Suhtaudumme työturvallisuuteen ja eettiseen toimintaan tinkimättömästi. Edellytämme työturvallisuusohjeiden noudattamista ja panostamme ennakointiin sekä koulutukseen, jotta vaaratilanteet saadaan vältettyä.

Kaupunkilaisten hyväksi. Omistajiamme ovat Vantaan ja Helsingin kaupungit eli käytännössä kaupunkilaiset, näin ollen yhtiön tekemät voitot ohjautuvat kaupunkilaisten hyväksi.

Kehitämme toimintaamme aktiivisesti ja teemme paljon asioita, jotta asiakkaamme saisivat entistä parempaa palvelua, työmaiden suunnittelusta aina kodin energiatehokkaaseen käyttöön asti.

Syrjimättömyys

Sähköverkonhaltijan toiminnalta edellytetään syrjimättömyyttä suhteessa asiakkaisiin ja muihin sähkömarkkinoiden osapuoliin. Sähkömarkkinalaki edellyttää verkonhaltijalta toimenpideohjelmaa, jossa esitetään toimenpiteet sen varmistamiseksi, että verkonhaltija toteuttaa sähkömarkkinalain 3 ja 4 luvussa säädetyt velvoitteensa sähköverkon käyttäjien suhteen syrjimättömästi. Lisäksi verkonhaltijan tulee laatia kalenterivuosittain raportti toimenpideohjelman täytäntöönpanosta.

Toimenpideohjelma ja sen tuorein raportti

Kohtuullinen tuotto

Sähköverkkoyhtiöiden hinnoittelun kohtuullisuutta valvoo Energiavirasto. Valvonta perustuu sähkömarkkinalainsäädäntöön ja Energiaviraston vahvistamiin kohtuullisen hinnoittelun valvontamenetelmiin. Valvonta tapahtuu valvontajaksoissa, yhden valvontajakson pituus on neljä vuotta.

Ensimmäinen valvontajakso vuosina 2005–2007 oli kolmivuotinen. Tämän jälkeen valvontajaksot ovat nelivuotisia, toinen jakso 2008–2011, kolmas 2012–2015, neljäs 2016–2019 ja viides 2020­–2023.

Kohtuullisen tuoton laskelmat ja valvontapäätökset

Energiavirasto laatii vuosittain alustavan laskelman jokaisen verkonhaltijan edellisen vuoden sähköverkkotoiminnan kohtuullisesta tuotosta ja toteutuneesta oikaistusta tuloksesta sekä näiden mukaisesta ali- tai ylijäämästä. Alustavat laskelmat perustuvat verkonhaltijoiden virastolle ilmoittamiin valvontatietoihin eli sähköverkkotoiminnan eriytettyihin tilinpäätöstietoihin ja verkonrakennetietoihin sekä taloudellisiin ja teknisiin tunnuslukuihin. 

Valvontapäätökset sähköverkkotoiminnan tuoton yli- ja alijäämistä virasto antaa aina valvontajakson päättymisen jälkeen. Näin ollen valvontapäätös esimerkiksi meneillään olevalta 4. valvontajaksolta on odotettavissa loppuvuodesta 2020.

Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n hinnoittelun kohtuullisuus

Yhtiö pyysi syyskuussa 2015 Energiavirastolta yhden vuoden lisäaikaa 2. valvontajakson (2008–2011) ylijäämän palauttamiseen hinnoittelun kautta asiakkaille. Ilman lisäaikaa ylijäämän tasoitusjakso oli päättymässä vuoden 2015 lopussa.  

Lisäaikaa pyydettiin, koska kaikki siirtohintojen määrittämiseen vaikuttavat seikat, eivät olleet vielä selvillä valvontajakson lähestyessä loppuaan syksyllä 2015. 

Energiavirasto hylkäsi lisäaikahakemuksen toukokuussa 2017. Yhtiö teki hylkäyksestä valituksen markkinaoikeuteen kesäkuussa 2017. Markkinaoikeus hylkäsi valituksen kesäkuussa 2018 (MAO:316/18).

Energiaviraston valvontapäätöksen mukaan yhtiöllä oli ylijäämää 3. valvontajakson (2012–2015) lopulla noin 3,6 miljoonaa euroa. Viraston alustavan laskelman mukaan yhtiön tuoton alijäämä vuonna 2016 oli 9,3  miljoonaa euroa, joten edellä mainitun 3. valvontajakson ylijäämä on jo hyvitetty asiakkaille vuoden 2016 aikana alempina siirtohintoina.

Omaisuudenhallintapolitiikka

Yhtiö on julkaissut sähköverkko-omaisuutta koskevan omaisuudenhallintapolitiikan, jonka tavoitteena on varmistaa, että toteutamme strategiamme mukaisesti: asiakasodotusten täyttymisen, taloudellisen tuloksen, huoltovarmuuden tason ja vastuullisen sähkömarkkinapaikan.

Omaisuudenhallintapolitiikan piiriin luetaan kuuluviksi sähköverkko kaikilla jännitetasoilla, kaikki verkon komponentit ja niitä palvelevat rakennukset sekä suojausautomaatiojärjestelmät viestiverkkoineen. Myös sähköverkkoon liittyvä data ja sen käyttö kuuluvat politiikan piiriin.

Voit lukea omaisuudenhallintapolitiikan kokonaisuudessaan täältä.