Tietoa yrityksestä

Jotta sähkö kulkee ja Vantaa pysyy liikkeessä, tarvitaan luotettavaa infrastruktuuria. Huolehdimme Vantaan sähköverkkojen rakentamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta. Olemme täysin Vantaan Energia Oy:n omistama. 
Kaaviot_Konsernikaavio_6521

Avainluvut

  2016 v. 2015 v. 2014
Liikevaihto, meur 37,9 31,1 37,6
Liikevoitto, meur 8,2 1,7 8,7
Liikevoitto % liikevaihdosta 21,7 5,5 23,1
Oman pääoman tuotto -% 8,2 -0,5 11,4
Omavaraisuusaste -% 32,4 27,4 28,8
Bruttoinvestoinnit, meur 13,9 13,2 15,3
% liikevaihdosta 36,7 42,4 40,7

Tilinpäätös 2016

Tilinpäätös 2015

Johtoryhmän jäsenet vastuualueittain

Risto Lappi Toimitusjohtaja  
Ilona Erhiö Käyttöpäällikkö Käyttö ja kunnossapito
Janne Hartikainen Asiakkuuspäällikkö Asiakkuudenhallinta
Erkki Mikkola Verkkopäällikkö Rakentaminen
Juho Paloposki Kehityspäällikkö Kehitys

Hallitus

Vesa Hynninen Puheenjohtaja
Maija Siikilä  
Mervi Suorsa  

Vastuullisuus

Vastuullisuus ei ole meille sanahelinää. Se on sitä, että hoidetaan hommat kunnolla – niin jokaiselle asiakkaalle kuin laajasti yhteiskunnassakin. Kannattavalla taloudella pidämme huolen, että toimintamme on pitkäjänteistä omistajiemme, eli kaupunkilaisten, parhaaksi. Lisäksi tiedostamme ympäristövastuun: teemme oman osamme ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. 

Vantaan Energia konsernin vuoden 2016 yhteiskuntavastuuraportti

Syrjimättömyys

Sähköverkonhaltijan toiminnalta edellytetään syrjimättömyyttä suhteessa asiakkaisiin ja muihin sähkömarkkinoiden osapuoliin. Sähkömarkkinalaki edellyttää verkonhaltijalta toimenpideohjelmaa, jossa esitetään toimenpiteet sen varmistamiseksi, että verkonhaltija toteuttaa sähkömarkkinalain 3 ja 4 luvussa säädetyt velvoitteensa sähköverkon käyttäjien suhteen syrjimättömästi. Lisäksi verkonhaltijan tulee laatia kalenterivuosittain raportti toimenpideohjelman täytäntöönpanosta.

Toimenpideohjelma ja sen tuorein raportti