Siirry sisältöön

Keskeytyskriittiset kohteet

VES Verkkosivukuva 1200x250px Sahkopula

Yhteiskunnan kriittisten kohteiden suojaaminen sähköpulan aikana

Pyrimme rajaamaan sähkökatkojen ulkopuolelle yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittiset toiminnot, kuten monet sosiaali- ja terveydenhuollon tahot, yhteiskuntahuollon kannalta tärkeät toimijat, kriittisen teollisuustoiminnan, energian tuotantolaitokset ja muu tärkeän infrastruktuurin, kuten teleoperaattorit ja lämmönjakelun, ilma-, raide, vesiliikenteen.

Kriittisyysluokittelussa voidaan huomioida ainoastaan yhteiskunnallisesti kriittiset sähkönkäyttäjät, joita ovat sosiaali- ja terveydenhuollon tahot, yhteiskuntahuollon kannalta tärkeät toimijat, energian tuotantolaitokset ja muu tärkeä infrastruktuuri, kuten teleoperaattorit, lämmönjakelu sekä ilma-, raide- ja vesiliikenne.

Kriittisyysluokittelumme perustuu Huoltovarmuuskeskuksen suositukseen ja Valtioneuvoston asetukseen ja sähköpulaan liittyvät irtikytkentäsuunnitelmat on tehty ennakkoon valmiiksi. Olemme pyrkineet huomioimaan suunnitelmissamme myös sellaiset kriittiset kohteet, joissa sähkönjakelun keskeytyminen voi aiheuttaa merkittävää vahinkoa henkilöturvallisuudelle, ympäristölle tai omaisuudelle. Osa kriittisistä toimijoista on myös varautunut omilla varavoimakoneilla, jotka käynnistyvät, jos sähköä ei ole saatavilla jakeluverkosta. Kriittiset toimijat eivät ole meillä automaattisesti tiedossa, vaan yritysten tulee kertoa meille oman toimintansa kriittisyydestä. Tällaisille toimijoille on kerrottu, että heidät on otettu huomioon kriittisinä sähkönkäyttäjinä.

Ilmoita keskeytyskriittisestä käyttöpaikasta

Kotitaloudet

Kotitalouksia emme voi priorisoida mahdollisten sähkökatkosten ulkopuolelle, mutta sähkönjakelun katkaisua kotitalouksilta pyritään välttämään mahdollisimman pitkään. Katkaisemme asiakkaidemme sähköjä vasta, kun kaikki muut keinot on käytetty.

Kotitalouksille yksittäisen sähkökatkon pituus olisi noin kaksi tuntia. Mikäli sähköpulatilanne pitkittyisi, niin katkoja voidaan joutua kierrättämään ja katko voi näin ollen tulla samalle asiakkaalle useammin kuin kerran, mutta kahden sähkökatkon välissä on aina useampi tunti väliä.

Suosittelemme kotitalouksia suunnittelemaan ennakkoon, miten toimia, jos sähköt ovat poikki kahden tunnin ajan. Kannattaa myös varautua siihen, ettei sähkökatkosta välttämättä ehditä ennakkoon tiedottamaan.

Lue vinkkejä varautumiseen