Sähköpula ja sen vaikutukset

Sähköpula ja sen vaikutukset

Sähköpulatilanne

Sähköpula syntyy, jos tuotanto ja tuonti eivät riitä kattamaan maan sähkönkulutusta. Tällöin kulutusta joudutaan hetkellisesti rajoittamaan. Suomessa Fingrid johtaa ja koordinoi sähköpulatilanteessa sähkön kulutuksen rajoittamista, kunnes sähköpulatilanne on ohi. Sähköpulatilanteessa Fingrid antaa paikallisille jakeluverkkoyhtiöille tiedoksi irti kytkettävän tehon kokonaismäärän kunkin jakeluverkkoyhtiön alueelta. Katkot toteutettaisiin kierrättämällä niitä eri puolilla Suomea. Vantaalla me Vantaan Energia Sähköverkoilla kytkisimme tarvittavan tehon irti verkosta. Asukkaille tämä näkyisi lyhyinä, enintään kahden tunnin mittaisina sähkökatkoina. 

Sähköpulatilanteessakin kriittiset kohteet, kuten terveydenhuollon, pelastustoiminnan ja kriittisen infran, kuten lämmityksen kohteet on rajattu katkosten ulkopuolelle. 

Mitä sähkökatko tarkoittaa tavalliselle vantaalaiselle?

Kotitalouksille sähköpula tarkoittaisi kestoltaan enintään kahden tunnin mittaisia sähkökatkoja. Sähköntarve on normaalioloissa suurimmillaan arkipäivisin aamun tunteina kello 8-10 välillä yhteiskunnan alkaessa toimia ja työpäivän jälkeiseen aikaan kello 17-19 välillä, jolloin  päivän menoista saavutaan kotiin. Sähköpulatilanteessa sähkönkulutuksen rajoitustoimenpiteet on kohdennettava näille suurimman kulutuksen tunneille, jolloin sähköntuotanto ja -tuonti eivät riitä kattamaan sähkönkulutusta. Sähköpulan riski on korkeimmillaan joulu–maaliskuussa.

Katkon kesto on suunniteltu siten, että se ei aiheuta vahinkoa omaisuudelle – toki harmistusta ja arjen toiminnan hankaloitumista kylläkin. Pienemmissä sähkönsäännöstelytilanteissa yksi katkokerta kotitaloutta kohden saattaa riittää. Pitkäkestoisemmassa rajoitustilanteessa sähkökatkoja saattaa tulla useampia, mutta sähköt tulevat käyttöön vähintään kolmen tunnin ajaksi katkosten välillä. Kuluttajiin asti ulottuvaa sähkönjakelun katkaisua pyritään välttämään mahdollisimman pitkään ja kuluttajien sähköjä katkaistaan vasta, kun kaikki muut keinot on käytetty. 

Sähkökatkoihin on hyvä olla varautunut, mutta verrattain lyhyen kestonsa takia ne eivät estä arjen askareita kuin hetkellisesti. Muutaman tunnin mittaisen katkon yli selviää pienellä purtavalla. Lyhytkestoisuutensa takia esimerkiksi asunnot eivät ehdi  kylmetä tai pakastin sulaa katkon aikana. 

Lue lisää varautumisesta