Siirry sisältöön

Datahub

VES Piktogrammi Datahub RGB

Datahub 2.0 on otettu käyttöön

Suomessa otettiin vuoden 2022 alussa käyttöön keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, datahub. Joulukuussa 2022 järjestelmä päivitettiin ja niin sanotusti Datahub 2.0 otettiin onnistuneesti käyttöön. Päivityksen myötä tämä sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihdonjärjestelmä on nyt valmiina sähkön vähittäismarkkinoiden muutoksiin. Datahub tukee nyt energiayhteisöjä, 15 minuutin mittausta ja varttitasetta. Versiopäivityksessä parannettiin myös jo olemassa olevia toiminnallisuuksia, esimerkiksi mittaus- ja taseselvitysprosesseissa.

Mikä on datahub?

Datahub on sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tietovarasto ja tiedonvaihtojärjestelmä. Järjestelmään tullaan tallentamaan tietoja kaikista Suomen noin 3,8 miljoonasta sähkönkäyttöpaikasta. Sähkönkäyttöpaikkoja ovat esimerkiksi koti, kiinteistö, kauppa tai teollisuuslaitos. Datahubiin tallennetaan asiakas-, sopimus-, mittaus- ja käyttöpaikkatietoja, joita sähkön vähittäismarkkinoilla tarvitaan. 

Datahubin käyttäminen on lakisääteistä kaikille sähköverkkoyhtiöille ja sähkönmyyjille. 

Mitä hyötyä on datahubista?

Yhteinen järjestelmä selkeyttää ja nopeuttaa tiedonvaihtoa, joka näkyy asiakkaillemme entistä nopeampana ja sujuvampana asiakaspalveluna.  

Kun kaikki sähkösopimuksiin, sähkönkäyttöpaikkaan ja kulutustietoihin liittyvät tiedot löytyvät yhdesta paikasta eli datahubista, ovat ne entistä nopeammin kaikkien eri toimijoiden saatavilla. Aikaisemmin tietoa sähkönkäyttöpaikoista ja asiakassuhteista on ollut hajautettuina eri yritysten omiin järjestelmiin ja tietojen vaihtaminen osapuolten välillä on ollut hidasta. 

Tuleeko datahubista minulle lisäkustannuksia?

Datahubin käyttäminen on osa peruspalveluitamme, ne sisältyvät sähkönsiirron perusmaksuun.  

Jäikö jokin mietityttämään?

Asiakaspalvelumme auttaa mielellään kaikkiin asiakkuuteesi liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä, palvelemme arkisin klo 8.30–16.00 numerossa 09 8290 900 tai jätä yhteydenottopyyntö yhteydenottolomakkeella.

Lue enemmän datahubista Fingridin sivuilta

Faktaa datahubista: 

Datahub

Datahub on sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, johon tallennetaan tietoja Suomen 3,8 miljoonasta sähkönkäyttöpaikasta. Datahubin tietoja käyttävät noin 80 sähkön myyjää ja noin 80 jakeluverkkoyhtiötä palvellessaan sähkön käyttäjiä. Datahubia hallinnoi Fingrid Datahub Oy, joka on kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:n tytäryhtiö.

Siirtyminen 15 minuutin mittaukseen ja taseselvitykseen

Suomessa ja koko Euroopassa siirrytään lyhyempään taseselvitysjaksoon sekä kohti reaaliaikaisempia sähkömarkkinoita. Sähkön tuotannon ja kulutuksen tasapainoa on ylläpidetty tunnin aikajaksossa. Siirtymällä 15 minuutin taseselvitysjaksoon eli varttitaseeseen mahdollistetaan tasapainon optimointi tarkemmin lähempänä kulutushetkeä ja parannetaan ennustetarkkuutta. Taustalla on käynnissä oleva energiamurros; sään mukaan vaihtelevan energiantuotannon kasvu ja perinteisen säätökykyisen tuotannon määrän väheneminen. Varttiin tullaan siirtymään vaiheittain taseselvityksessä, energiamittauksessa sekä sähkön pörssi- ja reservikaupankäynnissä.

Energiayhteisöt

Energiayhteisöt ovat eri toimijoiden yhteenliittymiä, jonka voi perustaa esimerkiksi taloyhtiö hyödyntääkseen omaa sähköntuotantoa tai hankkiakseen sähköä yhdessä. Lisätietoa energiayhteisön perustamisesta antavat paikalliset jakeluverkkoyhtiöt.

Datahub-tietojen lähde: Fingrid

Aikaisemmat artikkelimme datahubista 

1.3.2022: Keskitetty sähkön vähittäismarkkinoiden tiedonvaihtojärjestelmä datahub otettiin onnistuneesti käyttöön
2.2.2022 Datahub otetaan käyttöön 21.2.2022
20.1.2022: Käyttöpaikkatunnukset muuttuvat, uusi tunnus näkyy maaliskuun laskuilla!
1.12.2021: Sähkön käyttöpaikkojen numerointi muuttuu