Meiltä usein kysyttyä

Olemme keränneet tälle sivulle koonnin meiltä usein kysytyistä kysymyksistä. Suosittelemme tutustumaan näihin kysymyksiin ja vastauksiin. Mikäli et löydä näistä vastausta kysymykseesi olethan yhteydessä meihin niin autamme sinua.

Sähköverkko

 • Mitä verkkopalvelu tarkoittaa?

  Verkkopalvelulla tarkoitetaan sähkön siirtymistä tuotantolaitokselta sähkönkäyttäjälle. Koko Suomen sähköverkko koostuu useista yhteen liitetyistä alueellisista sähköverkoista. Kullakin alueella toimii oma sähköverkkoyhtiö, joka vastaa omassa sähköverkossaan siitä, että asiakkailla on aina halutessaan käytössä luotettava sähkönsiirtoyhteys. Vantaalla sähköverkkopalveluista vastaa Vantaan Energia Sähköverkot Oy. 

 • Voiko sähköverkkoyhtiön kilpailuttaa?

  Sähköverkkoyhtiötä ei voi valita. Sähkönsiirto ostetaan aina sen alueen sähköverkkoyhtiöltä, jossa verkkoon liitetty rakennus sijaitsee. Tämä johtuu siitä, että sähköverkkojen rakentaminen ja ylläpitäminen on niin työlästä sekä kallista, ettei useita verkkoja kannata rakentaa rinnakkain.

  Vantaalaiset ostavat sähkönsiirron meiltä Vantaan Energia Sähköverkoilta.

Tuotteet ja hinnat

 • Mistä sähkönsiirtohinta muodostuu?

  Kun maksat sähkönsiirrosta, maksat sähkönsiirtämisestä kulutusmaksun (snt/kWh) kuluttamasi energian mukaan, perusmaksua (euroa/kk) sekä sähköveroja, joita ovat sähkön valmistevero ja huoltovarmuusmaksu. Lisäksi sähkön siirtohinta sisältää arvonlisäveron. Kaikki sähköverkkoyhtiöt laskuttavat sähkölaskulla siirtomaksujen lisäksi sähköveron ja arvonlisäveron, jotka välitetään edelleen valtiolle.

 • Mitä tarkoittaa vuotuinen verkkopalvelumaksu?

  Vuotuisella verkkopalvelumaksulla tarkoitetaan sähkönsiirron perusmaksuja ja sähkön siirtomaksuja (snt/kWh) sekä veroja.

 • Mitä sähkönsiirtomaksulla saa?

  Sähkönsiirtohintaan sisältyy mm. sähköverkon kunnossapito, valvonta, viankorjaus ja vikapalvelu 24 h vuorokaudessa. Lisäksi käytössäsi on älykäs sähkömittari sekä luenta- ja asiakaspalvelu.  Verkkopalvelumaksuilla katetaan myös sähköverkon ylläpito, kunnostaminen, kehittäminen sekä uuden verkon rakentaminen.

 • Muuttuuko siirtohintani, jos kilpailutan sähkön myyjäni?

  Sähkön siirtohinta ei riipu sähkön myyjästä eikä sähkön kilpailuttamisesta. Asiakas voi vapaasti valita, miltä myyjältä ostaa sähkönsä ilman, että tällä on vaikutusta siirtohintaan.

 • Onko kaikilla sähköverkkoyhtiöillä saman suuruiset maksut?

  Sähköverkkoyhtiöiden verkkopalvelun hintatasot vaihtelevat asiakasmääristä sekä sähköverkon rakenteesta ja sijainnista riippuen. Energiavirasto hyväksyy verkkopalvelun hinnat eri alueille. Hinnat perustuvat aina kunkin alueen todellisiin kustannuksiin.

 • Mikä on sähköverkkosopimus?

  Sähköverkkosopimus on sopimus sähkön siirtämisestä. Sähköverkkosopimus tehdään aina oman paikallisen sähköverkkoyhtiön kanssa. Vantaalaiset tekevät sopimuksen meidän kanssamme. Sähköverkkosopimuksen tekee puolestasi valitsemasi sähkönmyyjä, eikä sinun tarvitse suoraan olla yhteydessä sähköverkkoyhtiöön. 

 • Kuinka voin irtisanoa sähköverkkosopimukseni?

  Sähköverkkosopimuksen irtisanominen tehdään aina sähkönmyyjälle. Ota siis yhteyttä sähkönmyyjääsi ja tee heille irtisanomisilmoitus. 

  Mikäli olet myymässä omakotitaloa, paritaloa tai muuta rakennusta ja haluat tehdä sähköliittymän siirron, niin lue ohjeita täältä >>
  Sähköliittymä on irtainta omaisuutta, joka ei siirry uudelle omistajalle automaattisesti.

Laskutus

 • Kuinka usein lähetätte laskun?

  Pääsääntöisesti lähetämme yleissähköasiakkaille kuusi laskua vuodessa ja aika- sekä kausisähköasiakkaille 12 laskua vuodessa.  Tutustu sähkönsiirtohintoihin ja -tuotteisiin >>

 • Onko laskulle mahdollista saada lisää maksuaikaa?

  Jos sinulla on tilapäisiä maksuvaikeuksia, voimme tulla vastaan ja joustaa. Mikäli tarvitset maksuaikaa yksittäiselle laskulle, tai tarvitset pidemmän maksusuunnitelman, ole yhteydessä asiakaspalveluumme. Asiakaspalvelun yhteystiedot löytyvät täältä >>

 • Miten sähkölasku muodostuu?

  Sähkölasku koostuu kolmesta osasta: sähkönsiirrosta, sähköenergiasta sekä lakisääteisistä veroista, joihin kuuluvat sähkövero ja arvonlisävero.

  Sähkönsiirto ja sähköenergia ovat kaksi eri palvelua kahdelta eri yritykseltä. Molemmista palveluista maksetaan erikseen ja niiden hinnat määräytyvät erikseen.

  Sopimustyypistäsi riippuen saatat saada laskun erikseen sähkönsiirrosta ja sähköenergiasta, tai sähkönmyyntiyhtiö on saattanut tarjota sinulle myös yhtä laskua, joka sisältää nämä molemmat.

 • Mihin sähkölasku perustuu?

  Lasku perustuu todelliseen sähkönkäyttöön, josta saamme tiedon sähkömittarilta. Laskulla sähkönkäyttö esitetään sekä mittarinlukemina että kilowattitunteina.

  Omaa sähkönkäyttöä voi helposti seurata raportointipalvelustamme. 

 • Sähköt eivät toimi ja minulla on laskut maksamatta, mitä teen?

  Ota yhteyttä asiakaspalveluumme ja saat ohjeet erääntyneiden laskujen maksamiseen, sekä sähköjen jälleenkytkentään. Sähköverkonhaltijalla on oikeus keskeyttää sähköntoimitus, mikäli maksuvelvoite on laiminlyöty.

 • Yksi vai kaksi laskua

  Jos olet kilpailuttanut sähkösopimuksesi, saat  sähkönsiirrosta ja sähkönmyynnistä erilliset laskut. 

  Sähkön siirtohinta ei ole riippuvainen sähkön myyjästä eikä sähkön kilpailuttamisesta. Asiakas voi vapaasti valita, miltä myyjältä ostaa sähkönsä ilman, että tällä on vaikutusta siirtohintaan.

Sähkökatkot ja vikatilanteet

 • Pitääkö minun tehdä erillinen hakemus saadakseni sähkökatkosta vakiokorvausta?

  Ei tarvitse, vakiokorvaukset hyvitetään automaattisesti sähkölaskussasi kuuden kuukauden kuluessa sähkökatkosta.

 • Milloin olen oikeutettu korvaukseen sähkökatkosta?

  Sähköntoimitukselta ei voi edellyttää täydellistä keskeytymättömyyttä, koska sähköverkko on aina alttiina erilaisille keskeytyksiä aiheuttaville luonnon- ja muille ilmiöille. Sähkökatkoksesta voi kuitenkin saada hyvitystä silloin, jos sähköntoimituksessa on virhe tai sähkökatko on kovin pitkä.

  Sähköntoimitus on virheellinen, jos

  • toimitettu sähkö ei ole laatustandardin mukaista (esimerkiksi jännite vaihtelee enemmän kuin on sallittua) tai
  • sähköntoimitus on yhtäjaksoisesti tai toistuvasti keskeytynyt eikä keskeytystä voida pitää keskeytyksen syyt ja olosuhteet huomioon ottaen vähäisenä.

  Hinnanalennus

  Jos sähköntoimituksessa on virhe, asiakkaalla on oikeus sähkön hinnanalennukseen, joka vastaa vähintään kahden viikon osuutta hänen vuotuisesta verkkopalvelumaksustaan. Lisäksi asiakkaalla on oikeus vahingonkorvaukseen, jos sähkön laatuvirhe on rikkonut asiakkaan laitteita.

  Vakiokorvaus

  Yli 12 tunnin sähkökatkosta maksamme lakisääteisen vakiokorvauksen. Keskeytys alkaa siitä, kun vika on tullut tietoomme joko käyttöjärjestelmämme kautta tai asiakkaan ilmoituksesta.

  Vakiokorvaukset määräytyvät seuraavasti:

  12-24 tuntia

  10 % vuotuisesta verkkopalvelumaksusta

  24-72 tuntia

  25 % vuotuisesta verkkopalvelumaksusta

  72-120 tuntia

  50 % vuotuisesta verkkopalvelumaksusta

  120-192 tuntia

  100 % vuotuisesta verkkopalvelumaksusta

  192-288 tuntia

  150 % vuotuisesta verkkopalvelumaksusta

  Yli 288 tuntia

  200 % vuotuisesta verkkopalvelumaksusta

  Vakiokorvauksen määrä perustuu asiakkaan arvioituihin vuotuisiin verkkopalvelumaksuihin veroineen (alv ja sähkövero) ja keskeytyksen yhtäjaksoiseen kestoon. Yksittäisen keskeytyksen osalta vakiokorvauksen määrä on enintään 200 % vuotuisesta siirtomaksusta, tai enintään 1000 euroa.

  Kalenterivuoden kuluessa maksettavien vakiokorvausten määrä on enintään 200 % vuotuisesta siirtomaksusta, tai enintään 2000 euroa. Jos sama verkkopalvelun keskeytyminen ulottuu kahden kalenterivuoden ajalle, jyvitetään keskeytymisestä maksettava vakiokorvaus enimmäismäärää laskettaessa kullekin kalenterivuodelle sen perusteella, mikä osuus keskeytymisajasta kuhunkin kalenterivuoteen kohdistuu.

  Yli 12 tunnin keskeytys ei automaattisesti tarkoita, että sähköntoimitus olisi virheellinen. Virheen määrittely on tehtävä aina tapauskohtaisesti ottaen huomioon keskeytyksen syyt ja olosuhteet.

 • Miten olette varautuneet poikkeuksellisiin häiriö- ja onnettomuustilanteisiin?

  Vantaan Energia Sähköverkot Oy pyrkii ennen kaikkea ennaltaehkäisemään häiriöitä ja onnettomuuksia. Teemme yhtiössämme kattavaa riskikartoitusta, jolla pyrimme arvioimaan hyvinkin harvinaisten tapahtumien todennäköisyyttä ja vaikutuksia. Näiden analyysien tulokset kohdistetaan toimenpiteiksi käytäntöön, esimerkiksi varayhteyksien ja verkon kahdennuksien investointeihin. Poikkeustilanteita varten on myös laadittu kattavat toimintaohjeet. Esimerkiksi sääolosuhteiden vuoksi ennakoitavissa oleviin laajoihin sähköverkon häiriöihin varaudumme lisäämällä päivystävän henkilökunnan määrää. Sähköasemille on laadittu onnettomuustilanteiden varalta pelastussuunnitelmat.

  Henkilöstöämme myös koulutetaan jatkuvasti. Harjoituksissa ja koulutuksissa käydään läpi poikkeuksellisia häiriötilanteita, kuten kantaverkosta johtuvaa tehorajoitusta tai onnettomuustilanteita. Harjoituksia järjestetään yhteistyössä mm. pelastuslaitoksen kanssa. 

 • Rikkovatko lyhyet sähkökatkot kodin laitteita?

  Lyhyet sekuntien tai muutaman minuutin sähkökatkot ovat sähköverkon normaaleja, joskin harmillisia tapahtumia. Laitteet on tarkoitettu toimimaan myös näissä tilanteissa. Ikääntyminen saattaa heikentää laitteiden kestävyyttä ja pahimmassa tapauksessa laite voi rikkoutua sähkökatkon yhteydessä. Toiset laitteet häiriintyvät katkoksista, esimerkiksi tietokone voi jumiutua hetkellisesti ja vaatia pistokkeen irrottamisen muutamaksi minuutiksi.

 • Mistä lyhyet sähkökatkot johtuvat?

  Muutaman sekunnin tai parin minuutin sähkökatkot ovat sähköverkon suojaustoiminto, jolla usein estetään pidemmän sähkökatkon syntyminen. Ukkonen tai pieneläimet aiheuttavat usein ohimenevän vian sähköverkkoon, jolloin sähköt ensin katkeavat ja kytkeytyvät sitten automaattisesti uudelleen päälle. Suurin osa pidemmistä sähkökatkoista voidaan ehkäistä tällä lyhyellä katkaisulla.

 • Mihin katuvalaistusta koskevat vikailmoitukset tehdään?

  Katuvalojen vikailmoitukset tulee tehdä Vantaan kaupungille.  

  Vantaan kaupunki vastaa Vantaan katujen, puistojen, kaupungin liikuntapaikkojen ja kaupungin kiinteistöjen pihojen valaistuksesta. Valopisteitä on yhteensä noin 48 000 kappaletta.

 • Mikä on nollavika ja mitä silloin pitää tehdä?

  Nollaviaksi kutsutaan tilannetta jossa sähköjärjestelmässä ns. nollajohdin katkeaa. Tämä voi tapahtua sähköverkkoyhtiön vastuulla olevassa muuntajan ja kiinteistön välisessä pienjännitejohdossa tai kiinteistön omissa sähköasennuksissa.

  Nollavian tyypillisimpänä oireena on sähköjen epänormaali käyttäytyminen. Osassa taloa esimerkiksi valot palavat huomattavan kirkkaasti ja osassa puolestaan himmeästi. Jos havaitset sähköissä tämän kaltaista oiretta, katkaise välittömästi sähköt pääkytkimestä ja ota yhteyttä vikailmoitusnumeroomme 0800 0025. Soittaminen numeroon on maksutonta ja se on käytössä 24 tuntia vuorokaudessa.

 • Miten tiedotatte asiakkaitanne sähköverkon suunnitelluista huoltotöistä?

  Tiedotamme sähköverkontöiden aiheuttamista sähkökatkoista pääsääntöisesti asiakkaiden postilaatikoihin jaettavilla keskeytystiedotteilla. Kerrostaloissa saatamme kiinnittää tiedotteen myös ilmoitustaululle tai muuhun näkyvään paikkaan. 

Etäluenta ja mittaus

 • Mitä etäluenta tarkoittaa?

  Etäluenta tarkoittaa, ettei meidän enää tarvitse käydä lukemassa sähkömittareita paikan päällä, vaan saamme kulutustiedot sähköisesti, luentajärjestelmän ja tiedonsiirtoverkon avulla.

 • Ketkä voivat nähdä sähkönkulutustietoni?

  Asiakkaan sähkönkulutustietoja käsitellään samoin tietoturvaperiaattein kuin muitakin asiakkaan henkilötietoja, kuten henkilötunnusta tai osoitetta. Tietojen käsittelyä koskee henkilötietolaki. Asiakkaan tietoja ei anneta asiakkaan sähkönmyyjän lisäksi muille tahoille ilman asiakkaan erillistä suostumusta. Tietojen antamisesta on säädetty laissa. Jokaisella yhtiöllä on omat tarkemmat periaatteensa tietoturvan varmistamiseen.

 • Onko etäluettavilla mittareilla haitallisia terveysvaikutuksia (säteily)?

  Säteilyturvakeskus on todennut etäluettavat sähkömittarit turvallisiksi käytössä.

  Mittarin lukemisen aiheuttamaa säteilymäärää voi verrata tekstiviestin lähettämiseen kännykällä. Säteilyn määrä ei ylitä normaalin tekstiviestin lähettämisen aiheuttamaa säteilyä eikä mittaria lueta jatkuvasti vaan kerran tai muutamia kertoja päivässä.

 • Mitä tarkoittaa älykäs sähköverkko?

  Älykäs sähköverkko (Smart grid) on sähkönsiirrossa käytettävä järjestelmä, jossa perinteinen sähkövoimatekniikkaan yhdistetään automaatio-, tieto- ja viestintäteknologian ratkaisuja.

Muutto

 • Siirtyykö sähkönliittymä automaattisesti kiinteistökaupan yhteydessä?

  Mikäli omakotitalon, paritalon tai muun rakennuksen omistaja vaihtuu, yleensä myös sähköliittymä vaihtaa omistajaa. Sähköliittymä on irtainta omaisuutta, joka ei siirry uudelle omistajalle automaattisesti. Helpoin tapa huolehtia omistajan muutoksesta on mainita siitä kiinteistön kauppakirjassa tai tehdä erillinen siirtosopimus.  

 • Milloin muuttoilmoitus pitäisi tehdä ja miten teen sen?

  Muuttoilmoitus pitää tehdä viimeistään kaksi viikkoa ennen muuttopäivää valitsemaasi sähkönmyyntiyhtiöön. Me emme sähköverkkoyhtiönä voi ottaa vastaan muuttoilmoituksia. Sopimus sähkönmyyjän kanssa tulee aina tehdä ensin, jonka jälkeen myyjäyhtiö ilmoittaa sähköverkkoyhtiölle muuton, jonka pohjalta tehdään tarvittava sähköverkkosopimus.

Oma sähköntuotanto

 • Miten voisin itse tuottaa sähköä?

  Nykyisin oman sähköntuotannon toteuttamiseen löytyy runsaasti vaihtoehtoja. Saatavana on uusiutuvaa energiaa hyödyntäviä järjestelmiä, joilla omaa sähköenergiaa on helppo tuottaa. Lisäksi oman käytön ylittävän energian voi myydä sähkömarkkinoille. Yleisin ja käytetyin tuotantomuoto on aurinkopaneeleilla toteutettava aurinkosähköjärjestelmä.

  Jos olet kiinnostunut omasta sähköntuotannosta, ota meihin yhteyttä. Neuvomme ja opastamme sinua sähköntuotannon aloittamisessa.

 • Pitääkö aurinkopaneeleista ilmoittaa paikalliselle sähköverkkoyhtiölle?

  Aurinkosähköjärjestelmän tai toisin sanoen aurinkopaneelien liittämisestä sähköverkkoon sovitaan sähköverkkoyhtiön kanssa, jotta liittäminen voidaan tehdä luotettavasti ja turvallisesti. Ilmoitusta ei kuitenkaan tarvita kohteista, joita ei ole liitetty sähköverkkoon mm. kesämökit, jossa ei ole käytössä sähköjä.

 • Vaihdetaanko sähkömittarini, jos otan käyttöön aurinkopaneelit?

  Vaihdamme tarvittaessa vanhaa laitekantaa olevan mittarin uuteen. Uudemmat mittarit ohjelmoimme etänä. Mittarin vaihdosta tai etäohjelmoinnista ei tule asiakkaalle kustannuksia.

 • Voiko yksi sähkömittari mitata sekä sähkönkulutuksen että -tuotannon?

  Sähköverkosta otettu ja sinne syötetty sähkö pitää mitata erikseen. Mittaukseen käytetään kaksisuuntaista etäluettavaa tuntimittausta, joka pystyy mittaamaan sekä verkosta otetun että verkkoon syötetyn sähkön määrät yhdellä mittalaitteella. 

 • Mitä eroa on sähkön pientuotannolla ja mikrotuotannolla?

  Tuotantotavat eroavat toisistaan tuotantotehon mukaan seuraavasti

  • Pientuotannolla tarkoitetaan sähköntuotantolaitteistoja, joiden tuotantoteho on yli 100 kVA, mutta enintään 2 MVA.
  • Mikrotuotannolla tarkoitetaan kiinteistön sähköverkkoon kytkettäviä pieniä sähköntuotantolaitteistoja, joiden tuottama sähkö käytetään pääasiassa kodin omissa sähkölaitteissa ja mahdollinen ylijäämäsähkö voidaan myydä markkinoille. Mikrotuotantolaitteistoksi luokitellaan järjestelmä, jonka sähköteho on kolmivaiheisena enintään 100 kVA ja yksivaiheisena 3,7 kVA.
 • Mitä aurinkosähköjärjestelmälle tapahtuu sähkökatkon aikana?

  Aurinkosähköjärjestelmä kytkeytyy automaattisesti irti sähköverkosta sähkökatkon aikana ettei se vaurioidu.