Siirry sisältöön

Mittarinvaihtoon ja mittausuudistukseen liittyvää sanastoa

AMR=Automatic Meter Reading, etäluettava mittari

HAN=Home Area Network.

HAN-portti

Liitin eli asiakasrajapinta on nimetty eri tavoin eri maissa. Liitintä kutsutaan eri maissa myös nimellä P1-portti, H1-portti sekä HAN-portti, joka tulee englannin kielen sanoista Home Area Network.

Etäluettava sähkömittari

Sähkömittari, joka mittaa sähkön kulutusta automaattisesti. Sähkömittarin toimintoja voidaan ohjata etäyhteyden kautta. Etäluettavaa sähkömittaria ei tarvitse käydä lukemassa paikan päällä, vaan tiedot sähkönkulutuksesta siirtyvät sähköisesti.

Sähkösopimusten alkamiseen ja päättämiseen liittyvissä sähköjen kytkennöissä ja katkaisuissa sähköt voidaan kytkeä päälle tai pois etäyhteyden kautta. Sähköt kytketään ja katkaistaan automaattisesti sähkösopimusten voimassaoloaikojen mukaisesti.

Sähkön kulutusjousto

Sähkön kulutusjousto on sähkönkulutuksen hetkellistä vähentämistä tai lisäämistä sähkön tuotantotilanteen mukaisesti. Sähkön käyttöä voidaan ohjata ajankohtaan, kun sitä tuotetaan vähäpäästöisesti paljon ja se on edullista.  

Energiayhteisö

Energiayhteisö on pientuottajien muodostama yhteisö, joiden oman pientuotannon avulla voidaan esimerkiksi korvata sähköverkosta ostettavaa sähköä. Tämän lisäksi energiayhteisö voi myydä sähköä sähkömarkkinoille, jos sitä jää yli oman tarpeen. Energiayhteisön voi muodostaa esimerkiksi taloyhtiö, jolla on omia aurinkopaneeleja.

Energiajärjestelmä

Sähköntuotanto, älykäs sähköverkko ja sähkönkulutus yhdessä muodostavat energiajärjestelmän.