Siirry sisältöön

Sähköntoimitusten mittaus ja mittaustietojen arviointi

Vantaan Energia Sähköverkoilla on sähkömarkkinalain mukainen velvollisuus järjestää sähköverkossamme taseselvityksen ja laskutuksen perustana oleva sähköntoimitusten mittaus. Normaaleissa olosuhteissa hyödynnämme etäyhteyksien kautta sähkömittareilta luettavaa tarkkaa tunti- tai varttiresoluution mittaustietoa tämän velvollisuuden täyttämiseksi.

Sähkömittareiden etäyhteyksissä saattaa kuitenkin joskus ilmetä häiriöitä, jotka estävät mittaustiedon siirtymisen mittarilta järjestelmiimme ja todellisen kulutuksen mukaisia mittaustietoja jää puuttumaan. Häiriöt voivat johtua esimerkiksi sähkömittarin rikkoutuneesta viestintämoduulista tai laajemmasta tiedonsiirtoverkon vikatilanteesta.

Mikäli mittaustietoja puuttuu, on verkonhaltijan tehtävä arvioida puuttuvan jakson kulutustiedot. Arviointi on suoritettava viimeistään 5 vuorokauden kuluttua häiriöstä, ellei mitattuja arvoja ole tullut saataville. Teemme kulutustietojen arvioinnin kohteen aiemman käyttöprofiilin perusteella huomioiden muun muassa ulkolämpötilan, arkipäivät ja pyhät.

Huomioitavaa on, että vaikka sähkömittarin etäyhteydessä olisi ongelmia, niin se mittaa kulutetun sähköenergian koko ajan ja mittaustiedot tallentuvat sen muistiin. Luemme mittaustiedot sähkömittarin muistista heti sen etäyhteyden palauduttua, ja lähes poikkeuksetta arvioidut kulutustiedot korvataan todellisen kulutuksen mukaisilla mittaustiedoilla. Toimitamme mittaustiedot automaattisesti myös sähkönmyyjälle laskutuksen korjaamista varten.

Jos asiakkaan verkkopalvelulasku on ehtinyt muodostua arvioitujen kulutustietojen perusteella, niin korjataan se takautuvasti koko arvioidun kauden osalta seuraavan laskun yhteydessä. Tämä ei vaadi asiakkailtamme toimenpiteitä.