Sähköpula

Sähköpula

Ympäröivä epävakaa maailmantilanne on aiheuttanut poikkeuksellisen tilanteen energiamarkkinoille. Sähkön saatavuuteen liittyy tulevana talvena epävarmuuksia ja moni asia vaikuttaa moneen: tuleeko talvesta leuto vai kylmä, onko tuulista, saadaanko Olkiluoto 3 käyttöön, miten tuontisähköä muista Pohjoismaista tai Baltian alueelta saadaan.

Kuluttajiin kohdistuvat sähkökatkot ovat viimeisimpiä toimenpiteitä, joita sähköpulassa tehdään, mutta epävarman tilanteen vuoksi jokaisen on syytä varautua mahdollisen sähköpulan aiheuttamiin sähkökatkoihin – ihan vaan varmuuden vuoksi.

Meillä Vantaan Energia Sähköverkoilla on käytössä kattava varautumis- ja valmiussuunnitelma, joka sisältää myös sähköpulaan varautumisen ja vastuut. Teemme tiivistä yhteistyötä mm. Fingridin kanssa varautumisen osalta. Olemme valmiita toimimaan, jos tilanne niin vaatii.

Meistä jokaisella on merkittävä rooli ennaltaehkäistä riskiä joutua sähköpulatilanteeseen. Vähentämällä sähkönkäyttöä omassa arjessamme voimme pienentää maamme kokonaissähkönkulutusta ja sitä kautta edesauttaa oman tuotantomme riittävyyttä. Pienilläkin suuren joukon yksittäisillä sähkönvähennystoimilla on merkittävä rooli isossa kuvassa koko sähköjärjestelmän kapasiteetin riittävyydessä.