Siirry sisältöön

Luoteis-Vantaan kaapelointihanke v. 2018–2027

Jo 91 % Vantaan alueesta on maakaapeloitu eli sähköverkko kulkee maan alla. Seuraavien vuosien aikana myös Luoteis-Vantaan ilmajohdot vaihdetaan maakaapeleiksi.

Tähän mennessä hankkeessa on rakennettu (tilanne 1/2023)

  • Uusia puistomuuntamoita 36 kappaletta,
  • uusia jakokaappeja 270 kappaletta sekä
  • uutta maakaapelia asennettu yli 145 kilometriä. 

Hankkeen etenemisestä (tilanne 1/2023)

  • Hankkeen 5. vaiheen maakaapelityöt alueilla Riipilä-Rajakoski-Männikkö ovat valmiit. Alueen ilmajohtoverkon purkutyöt tehdään talvella 2022-2023. Jälkitöiden ja  viimeistelyjen vuoro on keväällä 2023.
  • Pääpaino on tällä hetkellä hankkeen 6. vaiheen suunnittelussa, jotta Lapinkylän, Seutulan Isoniitun ja varpumetsän pelto-osuuksien maanrakennustyöt saadaan  käyntiin mahdollisimman pian.
  • Urakoitsija hankkeen 5. vaiheeessa toimii Sähköverkkopalvelu Finland Oy ja 6. vaiheessa Voimatel Oy.
  • Viimeinen osuus Luoteis-Vantaasta (Reunan alue Riipilässä) tullaan maakaapeloimaan Reunan vesihuollon rakentamisen yhteydessä. Toteutuksen aikataulu on tällä hetkellä vielä avoin, mutta toteutunee vuoden 2025 mennessä.
  • Tämänhetkisen näkemyksemme mukaan hanke tulee valmistumaan ennakkosuunnitelmistamme poiketen etuajassa, mahdollisesti jo vuoden 2025 aikana.

 

Kaapelointityöt aloitettiin Keimolan sähköasemalta ja ne etenevät kohti pohjoista

Maakaapelointityöt alkoivat elokuussa 2018 Luoteis-Vantaalla, Suur-Kivistön alueen pohjoisosissa. Suur-Kivistöä kutsutaan myös Kivistön suuralueeksi, jonka alueella sijaitsevat Piispankylä, Keimola, Kivistö, Lapinkylä, Myllymäki, Vestra, Luhtaanmäki, Riipilä, Seutula, sekä Kiila.

Kaapelointityöt aloitettiin Keimola-Tapola akselilta, josta on siirrytty järjestelmällisesti kohti pohjoista. Koska kyseessä on hyvin laaja haja-asutusalue, niin kokonaisuudessaan Luoteis-Vantaan maakaapelointeihin on varattu aikaa yhteensä noin 8–9 vuotta. Tänä aikana  uutta maakaapelia tullaan rakennetaan noin 200 kilometriä. 

Maakaapelireitit sovitaan aina yhdessä maanomistajien kanssa

Suurin osa alueen kaivutöistä pystytään tekemään teiden varsilla, missä kaivaminen on helppoa ja nopeaa mutta matkalle mahtuu myös alueita, joissa  kaivetaan pelloilla ja metsissä. Pyrimme toteuttamaan kaikki kaivutyöt siten, että niistä on liikenteelle ja asukkaille mahdollisimman vähän haittaa.

Maakaapelointi vähentää sähkökatkoja

Maan alla kulkevaan maakaapeliverkkoon eivät sääolosuhteet vaikuta. Sähköt eivät katkeile syysmyrskyjen tai tykkylumen takia.  Kaapeloinnin ansiosta myös sähkön laatu pysyy parempana, eikä esimerkiksi ukkonen näy valojen välkkymisenä. 

Investointeja kasvavan kaupungin tarpeisiin

Tehtävämme on varmistaa, että sähköverkko toimii aina, kaikissa olosuhteissa. Teemme jatkuvasti investointeja kasvavan kaupungin sähkönsiirron tarpeisiin ja sähkön toimitusvarmuuden parantamiseksi. Vuositasolla investointimme ovat noin 15 miljoonaa euroa. Luoteis-Vantaan maakaapelointi on laaja ja pitkä projekti, se kasvattaa vuotuista kokonaisinvestointimäärää vain noin kymmenellä prosentilla.

Sähkönjakelun toimitusvarmuus on Vantaalla hyvä. Keskimääräinen keskeytysaika asiakasta kohden oli viime vuonna vain noin neljä minuuttia.

Kun koko Luoteis-Vantaan maakaapelointiurakka on saatu valmiiksi, yli 95 % Vantaan sähköverkosta kulkee maan alla. Ilmajohtoja löytyy vielä sen jälkeen pieniltä alueilta Itä-Vantaalla.