Luoteis-Vantaan kaapelointihanke v. 2018–2027

Jo noin 90 % Vantaan alueesta on maakaapeloitu eli sähköverkko kulkee maan alla. Seuraavien vuosien aikana myös Luoteis-Vantaan ilmajohdot vaihdetaan maakaapeleiksi.

Vuoden 2020 joulukuuhun mennessä hankkeessa on rakennettu 

 • Uusia puistomuuntamoita 14 kappaletta,
 • uusia jakokaappeja 113 kappaletta ja
 • uutta maakaapelia asennettu yli 54 kilometriä. 

Hankkeen etenemisestä vuonna 2020 (tilanne 11/2020)

 • Parhaillaan on meneillään hankkeen 3. vaihe, jonka on määrä valmistua syksyllä 2021.
 • 3. vaiheessa rakennamme noin 25 kilometriä uuttaa maakaapeliverkkoa ja nyt noin puolet tästä määrästä on tehty.
 • Samassa yhteydessä puramme pois vanhaa ilmajohtoverkkoa noin 20 kilometriä. Purkutyöt tehdään pääsääntöisesti kaapeloinnin valmistuttua ensi syksynä.
 • Ilmajohtoverkon liittymiä on käännetty kaapeliverkon piiriin 50 kappaletta.
 • Tällä hetkellä on meneillään maanrakennustöitä ja kaapeliasennuksia Vestrantiellä, Jelmusantiellä, Siilotiellä, Lautmäentiellä, Nummimäentiellä ja Kongontiellä. Kaikki tähän mennessä asennetut kaapelit otetaan käyttöön vielä ennen joulua.
 • Seuraavaksi kaivutöitä tehdään Länsi-Keimolantien ja Jokimaantien alueilla.
 • Jälkitöihin liittyvät asfaltoinnit aloitetaan kevään korvalla, kun asfalttiasemat aukeavat. 
 • Vaiheeseen 4. liittyvä suunnittelu on käynnissä.
 • Joulun ja välipäivien ajaksi työmaat hiljenevät mutta niitä jatketaan vuoden vaihteen jälkeen, mikäli lauhat säät jatkuvat.

 

Kaapelointityöt aloitetaan Keimolan sähköasemalta ja ne etenevät kohti pohjoista

Aloitamme elokuussa 2018 maakaapelointityöt Luoteis-Vantaalla, Suur-Kivistön alueen pohjoisosissa. Työt alkavat Keimola-Tapola akselilta, josta tulevien vuosien aikana siirrytään järjestelmällisesti kohti pohjoista. Koska kyseessä on hyvin laaja haja-asutusalue, niin työhön on varattu aikaa noin 8–9 vuotta, jonka aikana rakennamme uutta maakaapelia noin 200 kilometriä. 

Suur-Kivistöä kutsutaan myös Kivistön suuralueeksi, jonka alueella sijaitsevat Piispankylä, Keimola, Kivistö, Lapinkylä, Myllymäki, Vestra, Luhtaanmäki, Riipilä, Seutula, sekä Kiila.

Maakaapelireitit sovitaan aina yhdessä maanomistajien kanssa

Suurin osa alueen kaivutöistä pystytään tekemään teiden varsilla, missä kaivaminen on helppoa ja nopeaa mutta matkalle mahtuu myös alueita, joissa  kaivetaan pelloilla ja metsissä. Pyrimme toteuttamaan kaikki kaivutyöt siten, että niistä on liikenteelle ja asukkaille mahdollisimman vähän haittaa.

Maakaapelointi vähentää sähkökatkoja

Maan alla kulkevaan maakaapeliverkkoon eivät sääolosuhteet vaikuta. Sähköt eivät katkeile syysmyrskyjen tai tykkylumen takia.  Kaapeloinnin ansiosta myös sähkön laatu pysyy parempana, eikä esimerkiksi ukkonen näy valojen välkkymisenä. 

Investointeja kasvavan kaupungin tarpeisiin

Tehtävämme on varmistaa, että sähköverkko toimii aina, kaikissa olosuhteissa. Teemme jatkuvasti investointeja kasvavan kaupungin sähkönsiirron tarpeisiin ja sähkön toimitusvarmuuden parantamiseksi. Vuositasolla investointimme ovat noin 15 miljoonaa euroa. Luoteis-Vantaan maakaapelointi on laaja ja pitkä projekti, se kasvattaa vuotuista kokonaisinvestointimäärää vain noin kymmenellä prosentilla.

Sähkönjakelun toimitusvarmuus on Vantaalla hyvä. Keskimääräinen keskeytysaika asiakasta kohden oli viime vuonna vain 3,5 minuuttia.

Kun koko Luoteis-Vantaan maakaapelointiurakka on saatu valmiiksi, yli 95 % Vantaan sähköverkosta kulkee maan alla. Ilmajohtoja löytyy vielä sen jälkeen pieniltä alueilta Itä-Vantaalla.

Katso kartalta suunnitelma kaapeloinnin etenemisestä asuinalueittain