Luoteis-Vantaan kaapelointihanke v. 2018–2027

Jo noin 90 % Vantaan alueesta on maakaapeloitu eli sähköverkko kulkee maan alla. Seuraavien vuosien aikana myös Luoteis-Vantaan ilmajohdot vaihdetaan maakaapeleiksi.

Ajankohtaista hankkeessa juuri nyt!

15.11.2018 Kaivutyöt ovat käynnistyneet Keimolassa. Parhaillaan työskentelemme Vantaanjoen ja Keimolantien välillä. 

13.11.2018 Tapolan alueen maakaapeliverkko on valmistunut. Teemme alueella vielä jälkitöitä, kuten teiden asfaltointeja. Vanha ilmajohtoverkko tullaan purkamaan pois vielä myöhemmin. 

26.10.2018 Tapolan puistomuuntamo otetaan käyttöön ensi tiistaina. Tämän jälkeen siirrytään kytkemään asukkaiden talojohtoja maakaapeliverkkoon. Töiden aikaan sähköasentajia tulee liikkumaan alueen asukkaiden pihoilla. 

12.10.2018 Tapolan uusi puistomuuntamo on saapunut työmaalle ja istutettu paikalleen. Pian sähköasentajat tulevat kytkemään maakaapelit muuntamoon. 

27.9.2018 Tapolantien, Tapolankujan ja Tapolanrinteen maakaapelit on saatu pääosin kaivettua. Lähiviikkojen aikana Tapolan alueelle saapuu sähköasentajia, jotka aloittavat maakaapeleiden sähköasennustyöt. Uuden kaapeliverkon käyttöönotto tullaan aloittamaan Tapolanrinteeltä ja työt jatkuvat arviolta aina marraskuun loppuun asti. 

Kaapelointityöt aloitetaan Keimolan sähköasemalta ja ne etenevät kohti pohjoista

Aloitamme elokuussa 2018 maakaapelointityöt Luoteis-Vantaalla, Suur-Kivistön alueen pohjoisosissa. Työt alkavat Keimola-Tapola akselilta, josta tulevien vuosien aikana siirrytään järjestelmällisesti kohti pohjoista. Koska kyseessä on hyvin laaja haja-asutusalue, niin työhön on varattu aikaa noin 8–9 vuotta, jonka aikana rakennamme uutta maakaapelia noin 200 kilometriä. 

Suur-Kivistöä kutsutaan myös Kivistön suuralueeksi, jonka alueella sijaitsevat Piispankylä, Keimola, Kivistö, Lapinkylä, Myllymäki, Vestra, Luhtaanmäki, Riipilä, Seutula, sekä Kiila.

Maakaapelireitit sovitaan aina yhdessä maanomistajien kanssa

Suurin osa alueen kaivutöistä pystytään tekemään teiden varsilla, missä kaivaminen on helppoa ja nopeaa mutta matkalle mahtuu myös alueita, joissa  kaivetaan pelloilla ja metsissä. Pyrimme toteuttamaan kaikki kaivutyöt siten, että niistä on liikenteelle ja asukkaille mahdollisimman vähän haittaa.

Maakaapelointi vähentää sähkökatkoja

Maan alla kulkevaan maakaapeliverkkoon eivät sääolosuhteet vaikuta. Sähköt eivät katkeile syysmyrskyjen tai tykkylumen takia.  Kaapeloinnin ansiosta myös sähkön laatu pysyy parempana, eikä esimerkiksi ukkonen näy valojen välkkymisenä. 

Investointeja kasvavan kaupungin tarpeisiin

Tehtävämme on varmistaa, että sähköverkko toimii aina, kaikissa olosuhteissa. Teemme jatkuvasti investointeja kasvavan kaupungin sähkönsiirron tarpeisiin ja sähkön toimitusvarmuuden parantamiseksi. Vuositasolla investointimme ovat noin 15 miljoonaa euroa. Luoteis-Vantaan maakaapelointi on laaja ja pitkä projekti, se kasvattaa vuotuista kokonaisinvestointimäärää vain noin kymmenellä prosentilla.

Sähkönjakelun toimitusvarmuus on Vantaalla hyvä. Keskimääräinen keskeytysaika asiakasta kohden oli viime vuonna vain  5,4 minuuttia.

Kun koko Luoteis-Vantaan maakaapelointiurakka on saatu valmiiksi, yli 95 % Vantaan sähköverkosta kulkee maan alla. Ilmajohtoja löytyy vielä sen jälkeen pieniltä alueilta Itä-Vantaalla.

Katso kartalta suunnitelma kaapeloinnin etenemisestä asuinalueittain

Tiedotteita Luoteis-Vantaan kaapelointihankkeesta

Tilannekatsaus hankkeeseen, 1.10.2018>>