Luoteis-Vantaan kaapelointihanke v. 2018–2027

ves4

Jo 90 % Vantaan alueesta on maakaapeloitu eli sähköverkko kulkee maan alla. Seuraavien vuosien aikana myös Luoteis-Vantaan ilmajohdot vaihdetaan maakaapeleiksi.

Tähän mennessä hankkeessa on rakennettu (tilanne 8/2021)

  • Uusia puistomuuntamoita 14 kappaletta,
  • uusia jakokaappeja 146 kappaletta sekä
  • uutta maakaapelia asennettu yli 70 kilometriä. 

Hankkeen etenemisestä (tilanne 8/2021)

  • Hankkeen 3. vaihe on valmistumassa pian. Maakaapeliverkko on valmis ja viimeiset purku- ja jälkityöt saatetaan loppuum syyskuun alkupäivinä. 
  • Pääpaino on tällä hetkellä hankkeen 4. vaiheessa, jonka on määrä valmistua vuoden 2022 loppuun mennessä.
  • Teemme parhaillaan maanrakennustöitä Kongontiellä kohti Luhtaanmäentietä. Verkonrakennusta taas vastaavasti valtatie 3 länsipuolella ja Klaukkalantien eteläpuolella. Länsipuolen valmistuttua työtä jatketaan valtatien itäpuolella. 
  • Suunnittelemme myös hankkeen 5. vaihetta, jossa urakoitsijana tulee toimimaan Sähköverkkopalvelu Finland Oy.
  • Sähköverkkopalvelu Finland Oy:n suunnittelijat liikkuvat urakka-alueella tehden maastosuunnittelua, sekä ottavat tarvittaessa yhteyttä  maanomistajiin lupa-asioihin liittyen.

 

Kaapelointityöt aloitettiin Keimolan sähköasemalta ja ne etenevät kohti pohjoista

Maakaapelointityöt alkoivat elokuussa 2018 Luoteis-Vantaalla, Suur-Kivistön alueen pohjoisosissa. Suur-Kivistöä kutsutaan myös Kivistön suuralueeksi, jonka alueella sijaitsevat Piispankylä, Keimola, Kivistö, Lapinkylä, Myllymäki, Vestra, Luhtaanmäki, Riipilä, Seutula, sekä Kiila.

Kaapelointityöt aloitettiin Keimola-Tapola akselilta, josta on siirrytty järjestelmällisesti kohti pohjoista. Koska kyseessä on hyvin laaja haja-asutusalue, niin kokonaisuudessaan Luoteis-Vantaan maakaapelointeihin on varattu aikaa yhteensä noin 8–9 vuotta. Tänä aikana  uutta maakaapelia tullaan rakennetaan noin 200 kilometriä. 

Maakaapelireitit sovitaan aina yhdessä maanomistajien kanssa

Suurin osa alueen kaivutöistä pystytään tekemään teiden varsilla, missä kaivaminen on helppoa ja nopeaa mutta matkalle mahtuu myös alueita, joissa  kaivetaan pelloilla ja metsissä. Pyrimme toteuttamaan kaikki kaivutyöt siten, että niistä on liikenteelle ja asukkaille mahdollisimman vähän haittaa.

Maakaapelointi vähentää sähkökatkoja

Maan alla kulkevaan maakaapeliverkkoon eivät sääolosuhteet vaikuta. Sähköt eivät katkeile syysmyrskyjen tai tykkylumen takia.  Kaapeloinnin ansiosta myös sähkön laatu pysyy parempana, eikä esimerkiksi ukkonen näy valojen välkkymisenä. 

Investointeja kasvavan kaupungin tarpeisiin

Tehtävämme on varmistaa, että sähköverkko toimii aina, kaikissa olosuhteissa. Teemme jatkuvasti investointeja kasvavan kaupungin sähkönsiirron tarpeisiin ja sähkön toimitusvarmuuden parantamiseksi. Vuositasolla investointimme ovat noin 15 miljoonaa euroa. Luoteis-Vantaan maakaapelointi on laaja ja pitkä projekti, se kasvattaa vuotuista kokonaisinvestointimäärää vain noin kymmenellä prosentilla.

Sähkönjakelun toimitusvarmuus on Vantaalla hyvä. Keskimääräinen keskeytysaika asiakasta kohden oli viime vuonna vain 3,5 minuuttia.

Kun koko Luoteis-Vantaan maakaapelointiurakka on saatu valmiiksi, yli 95 % Vantaan sähköverkosta kulkee maan alla. Ilmajohtoja löytyy vielä sen jälkeen pieniltä alueilta Itä-Vantaalla.

Katso kartalta suunnitelma kaapeloinnin etenemisestä asuinalueittain