Luoteis-Vantaan kaapelointihanke v. 2018–2027

Jo noin 90 % Vantaan alueesta on maakaapeloitu eli sähköverkko kulkee maan alla. Seuraavien vuosien aikana myös Luoteis-Vantaan ilmajohdot vaihdetaan maakaapeleiksi.

Ajankohtaista hankkeessa juuri nyt!

9.1.2019 Keimolantien uudet muuntamot ovat käytössä. Saraksentien muuntamolla kävi ennen sen käyttöönottoa kuparivarkaita ja töitä jouduttiin siirtämään eteenpäin. Viivästyksestä huolimatta Saraksen- ja Keimolantien uusien maakaapeliverkkojen on määrä valmistua tammikuun loppuun mennessä.  Purku- ja jälkityöt tullaan tekemään todennäköisemmin keväällä. 

14.12.2018 Teemme kaivutöitä parhaillaan Saraksen alueella. Saraksen ja Backaksen kaivu- ja sähkötöiden on määrä olla valmiita 31.1.2019 mennessä, jälkityöt tehdään todennäköisemmin keväällä 2019. Viikolla 51 otamme käyttöön uusia muuntamoita Keimolantien varrella sekä Saraksentiellä. 

23.11.2018 Tapolan alueen jälkityöt ovat loppusuoralla, kun asfaltoinnit on tehty Tulemme kuitenkin vielä keväällä katsastamaan niiden tilanteen ja istutamme mm. nurmikot. 

23.11.2018 Työskentelemme viikolla 48 Keimolantien ja Kivipellontien läheisillä alueilla. Työt saattavat tilapäisesti haitata liikennettä kapealla Saraksentiellä. Pahoittelemme häiriöitä alueen asukkaille. 

15.11.2018 Kaivutyöt ovat käynnistyneet Keimolassa. Parhaillaan työskentelemme Vantaanjoen ja Keimolantien välillä. 

13.11.2018 Tapolan alueen maakaapeliverkko on valmistunut. Teemme alueella vielä jälkitöitä, kuten teiden asfaltointeja. Vanha ilmajohtoverkko tullaan purkamaan pois vielä myöhemmin. 

Kaapelointityöt aloitetaan Keimolan sähköasemalta ja ne etenevät kohti pohjoista

Aloitamme elokuussa 2018 maakaapelointityöt Luoteis-Vantaalla, Suur-Kivistön alueen pohjoisosissa. Työt alkavat Keimola-Tapola akselilta, josta tulevien vuosien aikana siirrytään järjestelmällisesti kohti pohjoista. Koska kyseessä on hyvin laaja haja-asutusalue, niin työhön on varattu aikaa noin 8–9 vuotta, jonka aikana rakennamme uutta maakaapelia noin 200 kilometriä. 

Suur-Kivistöä kutsutaan myös Kivistön suuralueeksi, jonka alueella sijaitsevat Piispankylä, Keimola, Kivistö, Lapinkylä, Myllymäki, Vestra, Luhtaanmäki, Riipilä, Seutula, sekä Kiila.

Maakaapelireitit sovitaan aina yhdessä maanomistajien kanssa

Suurin osa alueen kaivutöistä pystytään tekemään teiden varsilla, missä kaivaminen on helppoa ja nopeaa mutta matkalle mahtuu myös alueita, joissa  kaivetaan pelloilla ja metsissä. Pyrimme toteuttamaan kaikki kaivutyöt siten, että niistä on liikenteelle ja asukkaille mahdollisimman vähän haittaa.

Maakaapelointi vähentää sähkökatkoja

Maan alla kulkevaan maakaapeliverkkoon eivät sääolosuhteet vaikuta. Sähköt eivät katkeile syysmyrskyjen tai tykkylumen takia.  Kaapeloinnin ansiosta myös sähkön laatu pysyy parempana, eikä esimerkiksi ukkonen näy valojen välkkymisenä. 

Investointeja kasvavan kaupungin tarpeisiin

Tehtävämme on varmistaa, että sähköverkko toimii aina, kaikissa olosuhteissa. Teemme jatkuvasti investointeja kasvavan kaupungin sähkönsiirron tarpeisiin ja sähkön toimitusvarmuuden parantamiseksi. Vuositasolla investointimme ovat noin 15 miljoonaa euroa. Luoteis-Vantaan maakaapelointi on laaja ja pitkä projekti, se kasvattaa vuotuista kokonaisinvestointimäärää vain noin kymmenellä prosentilla.

Sähkönjakelun toimitusvarmuus on Vantaalla hyvä. Keskimääräinen keskeytysaika asiakasta kohden oli viime vuonna vain  5,4 minuuttia.

Kun koko Luoteis-Vantaan maakaapelointiurakka on saatu valmiiksi, yli 95 % Vantaan sähköverkosta kulkee maan alla. Ilmajohtoja löytyy vielä sen jälkeen pieniltä alueilta Itä-Vantaalla.

Katso kartalta suunnitelma kaapeloinnin etenemisestä asuinalueittain

Tiedotteita Luoteis-Vantaan kaapelointihankkeesta

Tilannekatsaus hankkeeseen, 1.10.2018>>