Luoteis-Vantaan kaapelointihanke v. 2018–2027

Jo noin 90 % Vantaan alueesta on maakaapeloitu eli sähköverkko kulkee maan alla. Seuraavien vuosien aikana myös Luoteis-Vantaan ilmajohdot vaihdetaan maakaapeleiksi.

Ajankohtaista hankkeessa juuri nyt!

4.3.2019 Käytöstä poistetun imajohtoverkon purkutyöt ovat alkamassa. Työt alkavat Keimolasta ja etenevät Keimolantien varressa kohti Tapolan ja Saraksen asuinalueita. Purkutöiden johdosta työmaakoneita liikkuu myös alueen pelloilla, että kevään koittaessa emme enää häiritse viljelmiä. 

6.2.2019 Hurjat lumisateet ovat tuoneet haastaita työmaille mutta työt jatkuvat kohti kevättä. Verkonrakennustyöt etenevät tällä hetkellä Vanhan Hämeenlinnantien varressa Keimolan sähköasemalta kohti pohjoista. Keskijännitekaapeleiden asennukset on aloitettu Mosapakantien ja Kirkantien risteyksestä noin viikko sitten ja nyt olemme edenneet aina Luhtaanmäentien kohdalle, josta kaivuita jatketaan Peräjäntielle päin. 

Saraksentiellä on käyttöönotettu uusi puistomuuntamo ja sähköliittymiä siirretään alueella kaapeliverkon piiriin. 

23.1.2019 Olemme ottaneet käyttöön uutta keskijänniteverkkoa Keimolantien alueella, lisäksi uusia sähköliittymiä on siirretty kaapeliverkon piiriin Saraksentiellä.  Yhteensä liittymiä on hankkeen aikana siirretty uuden kaapeliverkon piiriin jo noin 60. Viikolla 5 käyttöönotamme jälleen yhden puistomuuntamon Saraksentiellä.   

Kaapelointityöt aloitetaan Keimolan sähköasemalta ja ne etenevät kohti pohjoista

Aloitamme elokuussa 2018 maakaapelointityöt Luoteis-Vantaalla, Suur-Kivistön alueen pohjoisosissa. Työt alkavat Keimola-Tapola akselilta, josta tulevien vuosien aikana siirrytään järjestelmällisesti kohti pohjoista. Koska kyseessä on hyvin laaja haja-asutusalue, niin työhön on varattu aikaa noin 8–9 vuotta, jonka aikana rakennamme uutta maakaapelia noin 200 kilometriä. 

Suur-Kivistöä kutsutaan myös Kivistön suuralueeksi, jonka alueella sijaitsevat Piispankylä, Keimola, Kivistö, Lapinkylä, Myllymäki, Vestra, Luhtaanmäki, Riipilä, Seutula, sekä Kiila.

Maakaapelireitit sovitaan aina yhdessä maanomistajien kanssa

Suurin osa alueen kaivutöistä pystytään tekemään teiden varsilla, missä kaivaminen on helppoa ja nopeaa mutta matkalle mahtuu myös alueita, joissa  kaivetaan pelloilla ja metsissä. Pyrimme toteuttamaan kaikki kaivutyöt siten, että niistä on liikenteelle ja asukkaille mahdollisimman vähän haittaa.

Maakaapelointi vähentää sähkökatkoja

Maan alla kulkevaan maakaapeliverkkoon eivät sääolosuhteet vaikuta. Sähköt eivät katkeile syysmyrskyjen tai tykkylumen takia.  Kaapeloinnin ansiosta myös sähkön laatu pysyy parempana, eikä esimerkiksi ukkonen näy valojen välkkymisenä. 

Investointeja kasvavan kaupungin tarpeisiin

Tehtävämme on varmistaa, että sähköverkko toimii aina, kaikissa olosuhteissa. Teemme jatkuvasti investointeja kasvavan kaupungin sähkönsiirron tarpeisiin ja sähkön toimitusvarmuuden parantamiseksi. Vuositasolla investointimme ovat noin 15 miljoonaa euroa. Luoteis-Vantaan maakaapelointi on laaja ja pitkä projekti, se kasvattaa vuotuista kokonaisinvestointimäärää vain noin kymmenellä prosentilla.

Sähkönjakelun toimitusvarmuus on Vantaalla hyvä. Keskimääräinen keskeytysaika asiakasta kohden oli viime vuonna vain  5,4 minuuttia.

Kun koko Luoteis-Vantaan maakaapelointiurakka on saatu valmiiksi, yli 95 % Vantaan sähköverkosta kulkee maan alla. Ilmajohtoja löytyy vielä sen jälkeen pieniltä alueilta Itä-Vantaalla.

Katso kartalta suunnitelma kaapeloinnin etenemisestä asuinalueittain

Tiedotteita Luoteis-Vantaan kaapelointihankkeesta

Tilannekatsaus hankkeeseen, 22.2.2019

Tilannekatsaus hankkeeseen, 23.1.2019

Tilannekatsaus hankkeeseen, 1.10.2018