Siirry sisältöön

Sähköliittymien hinnoittelu

Pienjänniteliittymät hinnoittelemme sulakekoon mukaisesti, keskijännite- ja suurjänniteliittymät kaavalla: kapasiteettivarausmaksu x liittymisteho + välittömät liittämiskustannukset = liittymismaksu.

Liittymän koon suurentamisesta peritään lisäliittymismaksu, joka on suuruudeltaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan laskettujen uuden ja olemassa olevan liittymän liittymismaksujen erotus. 

Liittymismaksun voit tarkistaa hinnastostamme. Mahdollisista mittalaitteiden muutoksista perimme maksun palveluhinnastomme mukaisesti.

Pienjänniteliittymä 400 V

Sähköliittymä omakoti- ja paritaloihin, pääsulakekoko tyypillisesti 25 A-63 A.

Pienjänniteliittymän liittymismaksun suuruus määräytyy valitun sulakekoon perusteella. Liittymismaksusta ei peritä arvonlisäveroa ja se on palautus- ja siirtokelpoinen.

Liittymän kolmivaiheistamisesta veloitetaan 2/3 osaa liittymismaksuhinnaston mukaisesta maksusta.

Keskijänniteliittymät 20 kV

Valitse keskijänniteliittymä, jos sähkönkäyttösi on suurempaa.

Keskijänniteliittyjän liittymistehosta sovitaan liittymissopimuksessa ja liittymisteho määräytyy 500 kVA:n portaissa.

Keskijänniteliittymän liittymismaksu muodostuu kapasiteettivarausmaksusta ja liittymän verkkoon liittämisestä aiheutuneista välittömistä laajennuskustannuksista. Annamme arvion liittymän hinnasta ja toimitusaikataulusta asiakkaan pyynnöstä. Keskijänniteliittymän kustannusarviota varten tarvittavia tietoja on liittymisteho, kaapelireitin ja kojeiston sijainti tontilla.

Kapasiteettivarausmaksut ovat palautuskelpoisia 5000 kVA liittymistehoon asti. Välittömät laajennuskustannukset ovat palautuskelvottomia.

Alle 5000 kVA keskijänniteliittymien liittymismaksuista ei peritä arvonlisäveroa ja ne ovat palautus- ja siirtokelpoisia.

Yli 5000 kVA keskijänniteliittymien ja suurjänniteliittymien saatavuus tarkistetaan tapauskohtaisesti erikseen. Näiden liittymien liittymismaksuista (kapasiteettivarausmaksu ja välittömät laajennuskustannukset) peritään arvonlisävero ja ne eivät ole palautuskelpoisia.

Suurjänniteliittymät 110 kV

Suurjännitteisen jakeluverkon liitynnöistä ja liittymistavasta sovitaan erillisellä liittymissopimuksella, jossa määritetään liittymisteho, liittymispiste, liittymismaksu ja liittymisehdot.

Suurjänniteliittymän liittymismaksu muodostuu kapasiteettivarausmaksusta ja liittymän verkkoon liittämisestä aiheutuneista välittömistä laajennuskustannuksista. Annamme arvion liittymän hinnasta ja toimitusaikataulusta asiakkaan pyynnöstä. Arvion toimittamista varten tarvitsemme riittävän tarkat tiedot tulevasta liittymästä.

Tilasitko meiltä sähköliittymän? Voit seurata sähköliittymän etenemistä LISA-palvelusta.

Kurkkaa liittymismaksuhinnastoon

Olemme koonneet yhteen paikkaan kaikkien liittymiemme hinnat sulakekoottain.

hinnoittelu blue

Tustustu liittymien rakentamisohjeisiin

Tai tarkista liittymismaksujen määräytymisen periaatteet.

tyomaa blue