Siirry sisältöön

Sähkövero ja sähköveroluokat

Sähkönsiirtolasku sisältää automaattisesti sähköveron. Sähköveron asiakkailta laskuttaa paikallinen sähkönjakeluyhtiö eli sähköverkko. Sähköverkko tilittää keräämänsä sähköverot suoraan valtiolle.

Sähkövero veloitetaan sähkönkulutuksen perusteella ja sen määrä on näkyy siirtolaskulla samanmuotoisena komponenttina kuin siirtomaksu. Sähköveron yhteydessä laskutetaan aina myös huoltovarmuusmaksu. 

Sähköveroluokkia on kaksi erilaista. Kaikki asiakkaamme kuuluvat automaattisesti veroluokkaan 1, elleivät he ole erikseen muuta ilmoittaneet. Veroluokkaan 2 vastaavasti kuuluvat teollisuus, konesalit, sähkökattilat ja lämpöpumput. 

Sähköveroluokat

Sähkövero 1.1.2021 alkaen

Veroluokka 1: 2,7776 c/kWh (sis. alv 24 %)
Veroluokka 2: 0,062 c/kWh (sis. alv 24 %)

Huoltovarmuusmaksu: 0,01612 c/kWh (sis. alv 24 %)

Valmisteverotus 

Lisätietoja valmisteverotuksesta saa Verohallinnolta ja voit tutustua asiaan myös heidän verkkosivuillaan: https://www.vero.fi/valmisteverotus.

Lakiin sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta voit tutustua Finlexin verkkosivuilla: https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19961260

Veroluokan muutos

Kaikki asiakkaamme kuuluvat automaattisesti veroluokkaan 1. Veroluokkaa 2 voivat käyttää vain yritykset. Yrityksen käyttöpaikalla suoritettava toiminta määrittää kohteen veroluokan. Yritys itse vastaa siitä, että heidän ilmoittamassaan kohteessa harjoitettava toiminta on veroluokan 2 mukaista. Mikäli yrityksesi on oikeutettu veroluokkaan 2, niin tästä tulee tehdä meille ilmoitus erillisellä lomakkeella, johon löytyy linkki tämän sivun alalaidasta. 

Veroluokan 2 piiriin kuuluvat sähkön valmisteverosta annetun lain mukaisesti esimerkiksi tietyt teollisuusyritykset sekä ammatillinen kasvihuoneviljely. 

Ilmoituksen veroluokan muutoksesta pääset täyttämään alta. Valmis allekirjoitettu lomake lähetetään käsiteltäväksi asiakaspalveluumme.

Vakuutus sähköveroluokkaan 2. kuulumisesta