Tietosuojaseloste

Laatimispvm. 1.4.2016

Rekisterinpitäjä

Vantaan Energia Sähköverkot Oy
Y-tunnus: 2038408-0
Postiosoite: PL 95, 01301, Vantaa
Puhelin: 09 829 0900
Verkkopalvelu: www.vantaanenergiasahkoverkot.fi

Rekisterin nimi

Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterinpitäjä tai sen valtuuttama yhteistyökumppani käyttää asiakkaiden henkilötietoja henkilötietolain mukaisesti seuraaviin tarkoituksiin:

 • Liittämis- ja verkkopalvelujen toteuttaminen ja ylläpito
 • Asiakaspalvelutapahtuman varmentaminen
 • Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
 • Asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen
 • Laskutus, maksujen valvonta ja perintäasiakastapahtumien varmentaminen
 • Mainonta, markkinointi, suoramarkkinointi ja markkinoinnin kohdistaminen asiakkaille
 • Mielipide- ja markkinatutkimukset sekä lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten velvoitteiden hoitaminen

Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri sisältää seuraavia tietoja:

 • Asiakastiedot (nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot)
 • Käyttökohteen tiedot
 • Laskutus ja maksuliikennetiedot
 • Muut asiakaskontaktien ja palveluiden toimittamisen yhteydessä kerättävät ja käsiteltävät tiedot
 • Asiakaspuhelut

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisteriä päivitetään asiakaskontaktien yhteydessä saaduilla tiedoilla, asiakkaan päätelaitteen lähettämillä tiedoilla, verkkosivujen evästeiden keräämillä tiedoilla sekä asiakkaan kohteisiin asennetuilta energiamittareilta saaduilla tiedoilla.

Asiakasrekisterin tietoja voidaan myös kerätä, tallettaa ja päivittää Väestörekisterikeskuksen, Suomen Asiakastieto Oy:n ja muun osoite-, päivitys- ja muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekisteristä.

Tietoja päivitetään myös Energiateollisuuden julkaisemien sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon sääntöjen perusteella.

Asiakaspuhelut ja kontaktit Vantaan Energia Sähköverkot Oy:hyn voidaan tallentaa.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

 Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti Vantaan Energia –konsernin ulkopuolelle.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakasrekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalisessa muodossa olevaa aineistoa säilytetään Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n käytössä olevissa toimitiloissa, jotka on lukittu ja valvottu.

Asiakasrekisterin tiedot kerätään tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurein, salasanoin sekä muilla teknisillä keinoilla. Tietoihin on käyttöoikeus vain Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä tai sen valtuuttamilla toimijoilla, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Vantaan Energia Sähköverkot Oy edellyttää henkilöstöltään ja yhteistyökumppaneilta sitoutumista asiakastietojen salassapitoon. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat.

Vantaan Energia Sähköverkot Oy käyttää yhteisiä tietojärjestelmiä Vantaan Energia Oy:n kanssa. Tietojärjestelmän tietojen käytön osalta noudatetaan lainsäädännön ja toimialan ohjeiden mukaisia salassapitosäännöksiä.

Tarkastusoikeus

 Asiakkaalla on oikeus tarkastaa asiakasrekisteriin tallennetut tietonsa.

Tarkastuspyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen: Vantaan Energia Sähköverkot Oy, Asiakaspalvelu, PL 95, 01301 Vantaa tai verkko.asiakaspalvelu@vantaanenergia.fi.

Oikeus vaatia tietojen korjaamista

Asiakas voi vaatia asiakasrekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista ja vanhentuneen tiedon poistamista.   

Korjauspyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen: Vantaan Energia Sähköverkot Oy, Asiakaspalvelu, PL 95, 01301 Vantaa tai 
verkko.asiakaspalvelu@vantaanenergia.fi. 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Kieltoilmoitus tulee lähettää kirjallisesti osoitteeseen: Vantaan Energia Sähköverkot Oy, Asiakaspalvelu, PL 95, 01301 Vantaa tai verkko.asiakaspalvelu@vantaanenergia.fi. 

Evästeet

Verkkosivuilla kävijän tietokoneelle voidaan ajoittain siirtää ns. evästeitä (”cookies”).

Evästeillä voidaan kerätä esimerkiksi seuraavia tietoja:

 • Miltä sivulta henkilö on siirtynyt verkkosivuille
 • Sivuhistoria vierailluista www-sivuista
 • Milloin, mitä selainta on käytetty
 • Tietokoneen käyttöjärjestelmä ja ip-osoite
 • Näytön resoluutioikä ja näytön resoluutio

Evästetietojen avulla palvelun kävijämääriä voidaan seurata Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n ja sen yhteistyökumppaneiden toimesta sekä analysoida ja kehittää kävijöitä paremmin palvelevaksi. 

Lisäksi Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n yhteistyökumppanit saattavat käyttää mainonnan kohdentamiseksi evästeitä, joilla kerätään tietoa kävijän vierailuista tällä ja muilla sivustoilla. Evästeiden avulla kerättyä tietoa käytetään kävijän kiinnostusten kohteiden perusteella kohdennetun mainonnan tuottamiseen. Evästeiden avulla tehdyssä mainonnan kohdentamisessa kävijää ei yksilöidä eikä tietoja yhdistetä kävijältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin

Kävijällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Kävijä hyväksyy, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.