Siirry sisältöön

Energiatehokkuus-toimenpiteillä yhdessä kohti parempaa huomista

Olemme mukana Elinkeinoelämän energiapalveluiden energiatehokkuussopimuksessa. Nykyinen sopimuskausi alkoi vuonna 2017 ja kestää vuoteen 2025 saakka. Energiatehokkuussopimukset ovat eri toimialojen yhdessä valitsema keino täyttää Suomelle asetetut kansainväliset energiatehokkuusvelvoitteet ilman uutta lainsäädäntöä tai muita uusia pakkokeinoja. 

Energian fiksu käyttö on ilmastoteko. Kun vähennetään energiankäyttöä, tuotetaan vähemmän kasvihuonepäästöjä ja samalla säästetään rahaa. Energiatehokkuus parantaa myös Suomen huoltovarmuutta ja energiaomavaraisuutta. Samalla se luo vihreää kasvua ja avaa markkinoita puhtaan teknologian ratkaisuille. 

Energiatehokkuussopimus kannustaa meitä parempaan energiatehokkuuteen ja vuosittain pohtimaan uusia ratkaisuja sen kehittämiseksi. Olemme sitoutuneet parantamaan sähköverkon energiatehokkuutta, vähentämään sähkön siirto- ja jakeluhäviöitä ja auttamaan asiakkaitamme heidän omissa energiatehokkuustoimissaan. Sähköverkkoyhtiön yksi tehtävä on kannustaa asiakkaita mahdollisimman fiksuun energian käyttöön eli kulutetaan vain sen verran kuin tarpeellista eikä niin paljon kuin mahdollista.  

Tehdyt energiatehokkuustoimenpiteet raportoidaan vuosittain Motivalle, joka on valtion omistama kestävän kehityksen edistämiseen tähtäävä yhtiö.  Motiva tekee raportoiduista vuosiraportin, josta selviää tekemiemme toimenpiteiden aikaansaama energiasäästö. Esimerkiksi vuonna 2022 saavutimme 77% energiasäästötavoitteistamme. Meille sopimuskauden merkittävin yksittäinen teko on ollut tähän mennessä uuteen energiatehokkaaseen toimitaloon siirtyminen. Lisäksi toinen merkittävä tekijä on, että sähköverkkoon esimerkiksi ostetaan aina niin vähähäviöisiä komponentteja kuin teknistaloudellisesti on järkevää.  Vuoden 2023 tuloksia kerätään juuri ja raportti säästöistä valmistuu toukokuussa. 

Energiatehokkuussopimuksissa mukana olevat sadat suomalaisyritykset ja kunnat ovat tehostaneet vuosittaista energiankäyttöään yhteensä 12,5 terawattitunnilla (TWh) vuosina 2017–2022. Mittava säästö vastaa määrältään 625 000 sähkölämmitteisen pientalon vuosittaista energiankäyttöä. 

Sopimukseen liittyneiden toimijoiden vuosina 2017–2022 toteuttamat yli 24 000 energiatehokkuustoimea vähentävät vuotuisia hiilidioksidipäästöjä yhteensä noin 2,7 miljoonaa tonnia.

Lue lisää yritysten energiatehokkuussopimuksista
Hyviä vinkkejä kotien energiatehokkuuden parantamiseen