Siirry sisältöön

Kutsumme vantaalaiset mukaan energiansäästötalkoisiin yhdessä Vantaan kaupungin kanssa

VantaanEnergia Energiansaastoliike Verkkosivukuva 3

Vantaan Energia -konserni ja Vantaan kaupunki kutsuvat vantaalaiset mukaan energiansäästötalkoisiin. Energiansäästö on nyt ajankohtaisempaa kuin koskaan aiemmin. Siitä on hyötyä jokaiselle kotitaloudelle rahan säästämisen muodossa sekä laajemmin koko yhteiskunnalle energian riittävyyden varmistamiseksi. Energiansäästökampanja näkyy Vantaan katukuvassa, asukaslehdessä ja molempien kaikissa muissakin viestinnän kanavissa yksinkertaisina vinkkeinä kaupunkilaisille, joita jokaisen on helppo noudattaa arjessaan.

– Meistä jokaisen pienillä arjen teoilla on merkitystä. Energiankäytössä pienistä puroista syntyy suuri virta. Kun me kaikki osallistumme energiansäästötalkoisiin, sitä varmemmin energiaa riittää tulevana talvena kaikkeen tarpeelliseen ja voimme esimerkiksi välttää sähköpulatilanteen syntymisen ja sen seurauksena sähkökatkot, kertoo Vantaan Energian toimitusjohtaja Jukka Toivonen kampanjan tavoitteista.

Energian säästäminen kannattaa aloittaa tutustumalla oman kiinteistön tai huoneiston energiankulutukseen. Säästäminen onnistuu, kun tietää oman kulutuksensa ja tunnistaa säästömahdollisuutensa. Vantaalla omaa sähkönkulutusta voit seurata Vantaan Energia Sähköverkkojen Online-palvelussa ja lämmönkulutusta Vantaan Energian Raportointikansio-palvelussa.

Energiansäästö ei ole vaikeaa. Se tarkoittaa hyvinkin arkisia asioita ja käyttötottumusten muokkaamista. Erityisen merkittävää on, jos pystyy säästämään sähkönkulutuksestaan arkiaamuisin klo 8-10 ja alkuillasta klo 16-18 välisinä aikoina. Nämä ovat niitä vuorokauden hetkiä, jolloin sähkönkulutus on tyypillisesti suurimmillaan ja pienentämällä kulutusta näinä aikoina voimme parhaiten varmistaa sähkön riittävyyden.

Vantaan kaupungin energiansäästötoimet

Vantaan kaupunki on säästänyt energiaa omissa kiinteistöissään, kuten kouluissa, kirjastoissa ja toimistorakennuksissa systemaattisesti jo pitkään, ja on sitoutunut Kuntien energiatehokkuussopimukseen (KETS), jolla pyritään kaupungin julkisen rakennuskannan energiatehokkuuden parantamiseen ja energiankäytön vähentämiseen. Sopimukseen sisältyy myös uusiutuvan energian käytön lisäämiseen liittyviä toimenpiteitä.

Kun toimitilat ovat tyhjillään, energiaa säästetään sammuttamalla valoja, alentamalla lämpötilaa ja vähentämällä ilmanvaihtoa – aina kuitenkin niin, etteivät muutokset heikennä sisäilman laatua. Kiinteistöistä jo noin 35-50 prosentilla on energiaa säästävä LED-valaistus. Kaupungin lähes 50 000 katuvalosta LED-valaisimia on jo noin puolet.

Energiansäästöä syntyy myös uusiutuvien energiamuotojen, kuten aurinkosähkön käytöstä. Vantaan Energia ja Vantaan kaupunki ovat yhdessä sitoutuneet kehittämään Vantaan alueen kiinteistöjen lämmityksen ja jäähdytyksen hiilineutraaleja energiaratkaisuja sekä kehittämään uusia innovatiivisia tapoja vähentää energiankulutusta. Testissä ovat esimerkiksi aurinkoenergian hyödyntäminen, energian varastointiratkaisut, kysyntäjoustoratkaisut, hukkalämmön hyödyntäminen ja kiertotalousratkaisujen lisääminen.

– Energiansäästöä on kuitenkin tarpeen edelleen tehostaa ja varautua tulevaan talveen. Seuraamme Vantaalla energiatilannetta ja kaupungin energiakustannusten kehitystä aktiivisesti, käymme vuoropuhelua muiden suurten kaupunkien kanssa ja valmistelemme uusia toimenpiteitä sähkön säästämiseksi, kertoo Vantaan energiatehokkuustyöryhmän puheenjohtaja, kaupungininsinööri Henry Westlin.

Kaupungin työyhteisöissä ekotukihenkilöt opastavat työarjen ympäristöä säästäviin tekoihin kannustaen muun muassa energiansäästöön. Ekotukihenkilöt kouluttautuvat perustoimenkuvansa ohella oman yhteisönsä ympäristöasioiden tuntijoiksi ja muun henkilökunnan opastajiksi ja innostajiksi.

Lisätiedot:

Lisätiedot
Jukka Toivonen, toimitusjohtaja, Vantaan Energia
jukka.toivonen@vantaanenergia.fi
p. 050 453 6729
Lisätietoja energiatehokkuuspalveluista 

Henry Westlin, kaupungininsinööri, Vantaan kaupunki
henry.westlin@vantaa.fi
p. 040 041 7436
Lisätietoja Vantaan energiansäästötoimista ja ilmastotyöstä