Siirry sisältöön

Lentokuvaamme Vantaan sähköverkkoa helikopterilla 29.8. klo 10-14

Helicoprter 1PNG

Sähköverkkoa kuvaava helikopteri tulee lentämään torstaina päivällä noin 100-150 metrin korkeudella 110 kilovoltin ilmajohtoverkosta.

Käytämme lentokuvauksia, koska helikopterista saatavat ilmakuvat ja laserkeilaukset ovat kustannustehokas ja luotettava tapa tarkastaa sähköverkon kuntoa. Lisäksi lentotarkastukset tehostavat sähköverkon ylläpitoa ja turvallisuutta.

Lennoilta saamme usealta eri kameralta tarkkoja kuvia kaikista ilmajohtoverkon komponenteista eri suunnista sekä yleiskuvaa johtoalueista. Lentojen jälkeen kuva-aineistot katsellaan tarkasti ja tietojen avulla kohdennamme sähköverkon kunnossapitoa tarvittaviin kohteisiin, kertoo siirron kunnossapitoinsinööri Jyrki Salmi.

Helikopterissa mukana oleva laserkeilain muodostaa tarkan 3D kuvan sähkölinjojen raivaustarpeesta sekä rakennusten ja muiden rakenteiden turvaetäisyyksistä sähköverkkoon. Näin raivaustyöt nopeutuvat, kun näemme 3D kuvista, että missä johtokatujen reunapuut ovat liian pitkiä tai kallistuvat sähköverkkoon päin. ”Parannamme myös tällä tavalla sähkönjakelun toimitusvarmuutta”, Salmi sanoo.

Lisätietoja johtoalueidemme raivauksista löytyy verkkosivujemme karsinta- jaraivauskartoilta: https://www.vantaanenergiasahkoverkot.fi/raivauskartta/