Siirry sisältöön

Luoteis-Vantaan kaapelointihankkeen helmikuun tilannekatsaus.

ves2

Vantaan Energia Sähköverkot Oy aloitti mittavan ilmajohtoverkkojen maakaapelointihankkeen Luoteis-Vantaalla elokuussa 2018. Kyseessä on hyvin laaja haja-asutusalue ja töitä hankkeen parissa riittääkin alustavan aikataulutuksen perusteella aina vuoteen 2027 asti.  Yhteensä hankkeen aikana tullaan muun muassa upottamaan noin kaksisataa kilometriä kaapelia maan alle ja rakentamaan yli 60 kappaletta uusia puistomuuntamoita. Hanke on Vantaan hyvin kaupunkimaisessa sähköverkossa mittava, eikä sen toteuttaminen ole aivan yksinkertaista, vaan se vaatii meiltä saumatonta yhteistyötä urakoitsijoidemme, alueen maanomistajien sekä muiden hankkeeseen liittyvien tahojen kanssa.

Hankkeen ensimmäisen vaiheen kaapeliasennuksiin liittyvät maanrakennustyöt valmistuvat pian

Viime viikkoina on tehty kaapeli- ja puistomuuntamoasennuksiin liittyviä maanrakennustöitä Kirkantien ja Vanhan Hämeenlinnantien alueilla välillä Mosapakantie-Peräjäntie. Työt ovat edenneet talvesta huolimatta erittäin hyvin. Kaivureitillä on ollut paikoin todella paljon lunta, joten ennen kaivutöitä on jouduttu siivoamaan lumet pois. Paksu lumikerros taas on auttanut tekijöitä siinä suhteessa, että routaa ei ole juuri ollenkaan ja varsinainen kaivutyö on ollut talvesta huolimatta helppoa.

Seuraavaksi kaivinkoneet siirtyvät Vanhan Hämeenlinnantien alueelta Kivipellontielle, jossa on vielä yksi kaapeliosuus kaivamatta noin 300 metrin matkalta. Lisäksi puuttuu tien alitusten kaivut Keimolantiellä ja Luhtaanmäentiellä. Tämän jälkeen kaikki hankkeen ensimmäisen vaiheen kaapeliasennuksiin liittyvät maanrakennustyöt on tehty.

Myös sähköasennustöissä on edetty suunnitellusti

Hanke aloitettiin Tapolan alueelta, jossa sähköverkko saatiin kokonaisuudessaan valmiiksi jo ennen talvea.
Viime aikoina sähköasennustöitä on tehty Keimolantien ja Saraksentien alueilla. Myös siellä työt ovat edenneet hyvin. Tällä hetkellä ainoastaan 5 liittymää on siirtämättä uuden kaapeliverkon piiriin. Muuten alueen asiakkaat saavat sähkönsä jo uuden maakaapeliverkon kautta.

Seuraavaksi sähkötöitä tehdään Kirkantien ja Vanhan Hämeenlinnantien alueilla, jossa viime viikkoina maahan kaivetut kaapelit liitetään osaksi nykyistä sähköverkkoa. Alueella otetaan käyttöön myös uusi puistomuuntamo.

Purkutyöt käynnistyvät talven aikana

Kun kaikki Luoteis-Vantaan ensimmäisen vaiheen piirissä olevat asiakkaat on siirretty maakaapeliverkon piiriin, aloittavat urakoitsijat vanhan ilmajohtoverkon purkutyöt. Purkutyöt ajoitetaan siten, että ainakin pelto-osuuksien purkutyöt päästään tekemään kevättalven aikana. Tällöin peltoalueiden purkutyöt eivät haittaa maanviljelyä. Kaiken kaikkiaan purkutyöt saadaan tehtyä viimeistään kevään aikana. Kaikkiaan ilmajohtoja poistuu purkutöiden aikana noin 15 kilometriä.

Viimeistelytyöt ja urakan valmistuminen

Purkutöiden jälkeen kevään saapuessa tehdään kaikki jälki- ja viimeistelytyöt valmiiksi piha- ja tiealueilla. Kaivureitit viimeistellään vastaamaan alkuperäistä kuntoa.

Pienistä ajoittaisista vastoinkäymisistä huolimatta urakka on edennyt hyvin ja aikataulussa. Kokonaisuudessaan kaapelointihankkeen ensimmäisen vaiheen urakka valmistuu kesäkuun loppuun mennessä.

Yhteistyö alueen asukkaiden ja työtä suorittavan urakoitsijan kesken on sujunut erinomaisesti. Työn kokoluokkaan nähden alueelta on tullut poikkeuksellisen vähän reklamaatioita tai ylipäätään yhteydenottoja.

Tähän mennessä verkkoon asennettuja määriä:
• 20 kV maakaapelia n. 7,8 km
• 0,4 kV maakaapelia n. 9,8 km
• Puistomuuntamoita 5 kpl
• Jakokaappeja 28 kpl
• Kaapeliojaa kaivettu n. 8,7 km

Lue lisää hankkeesta ja tutustu sen tarkempaan aikatauluun