Siirry sisältöön

Luoteis-Vantaan kaapelointihankkeen maaliskuun tilannekatsaus.

ves

Vantaan Energia Sähköverkot Oy aloitti mittavan ilmajohtoverkkojen maakaapelointihankkeen Luoteis-Vantaalla elokuussa 2018. Kyseessä on hyvin laaja haja-asutusalue ja töitä hankkeen parissa riittääkin alustavan aikataulutuksen perusteella aina vuoteen 2027 asti. Yhteensä hankkeen aikana tullaan muun muassa upottamaan noin kaksisataa kilometriä kaapelia maan alle ja rakentamaan yli 60 kappaletta uusia puistomuuntamoita. Hanke on Vantaan hyvin kaupunkimaisessa sähköverkossa mittava, eikä sen toteuttaminen ole aivan yksinkertaista, vaan se vaatii meiltä saumatonta yhteistyötä urakoitsijoidemme, alueen maanomistajien sekä muiden hankkeeseen liittyvien tahojen kanssa.

Tilannekatsaus Hämeenlinnanväylän itäpuolelta

Tällä alueella kaikki maakaapeliverkot on saatu valmiiksi ja otettu käyttöön. Toisin sanoen asiakkaamme tällä alueella saavat sähkönsä jo uuden maanalaisen sähköverkon kautta.

Alueella tehdään parhaillaan käytöstä poistuneen ilmajohtoverkon purkutöitä, jotka ovat loppusuoralla Tapolassa, Sarkasen alueella ja Keimolantien varressa. Seuraavaksi puretaan keskijänniteilmajohtoja Tapolan pohjoispuoliselta alueelta.

Purkumateriaalia (pylväitä, johtimia ja ilmajohtotarvikkeita) on kerätty useaan paikkaan eri puolille työmaata, josta ne tullaan kuljettamaan kierrätettäväksi ja hävitettäväksi.

Tilannekatsaus Hämeenlinnanväylän länsipuolella

Kaikki kaapeliasennusten maanrakennustyöt on saatu valmiiksi, lukuun ottamatta joitain yksittäisiä monttuja.

Tämän alueen uusi sähköverkko tullaan ottamaan käyttöön lähiaikoina. Käyttöönoton jälkeen puretaan käytöstä poistuva ilmajohtoverkko.

Koko hankkeen 2. vaiheen suunnitelmat ovat valmistuneet ja kaikki sijoitussopimukset on tehty maanomistajien kanssa.

Toisen vaiheen töistä on parhaillaan käynnissä urakkakilpailutus ja urakoitsija selviää huhtikuun lopulla.

Työt on tarkoitus aloittaa viimeistään kesäkuun alussa 2019 ja urakka valmistuu näillä näkymin vuoden 2020 loppuun mennessä.

Lue lisää hankkeesta ja tutustu sen tarkempaan aikatauluun