Siirry sisältöön

Luoteis-Vantaan kaapelointihankkeen marraskuun tilannekatsaus.

katsaus

Aloitimme elokuussa 2018 maakaapelointityöt Luoteis-Vantaalla, Suur-Kivistön alueen pohjoisosissa. Työt alkoivat Keimola-Tapola akselilta, josta tulevien vuosien aikana siirrytään järjestelmällisesti kohti pohjoista. Koska kyseessä on hyvin laaja haja-asutusalue, työhön on varattu aikaa noin 8–9 vuotta, jonka aikana rakennamme uutta maakaapelia noin 200 kilometriä. 

Vuoden aikana saatiin iso kokonaisuus valmiiksi ja entistä suurempi osa asiakkaistamme saa sähkönsä uuden maanalaisen sähköverkon kautta.

Juuri käynnissä olevassa hankkeen toisessa vaiheessa maakaapeloidaan sähköverkkoja kahdessa osassa. Ensimmäisenä kaapeloidaan alueella Kotatie-Solbackantie-Suosaarentie-Pirttirannantie-Suosaarenkaari-Pirttiranta. Työt valmistuvat tammikuun loppuun mennessä, jonka jälkeen aloitetaan purkutyöt. Purkutyöt pyritään samaan valmiiksi maaliskuun aikana. Jälkitöitä tehdään töiden edetessä sään sallimissa puitteissa ja ne viimeistellään kevään aikana.

Toinen osa käsittää maakaapelointia alueella Kylänpääntie-Forsbackantie ja -kuja-Riipiläntie. Nämä toteutetaan jälkitöineen kesän 2020 aikana ja niihin liittyvät purkutyöt syksyn 2020 aikana. Kaapelointihankkeen kolmannen vaiheen suunnittelu on käynnissä Vestran alueella.

Juuri nyt hankkeessa tapahtuu paljon. Uusia 20 kV maakaapeleita ja kaksi ensimmäistä puistomuuntamoa on otettu käyttöön Kotatiellä sekä Solbackantien ja Kotatien risteyksessä. Lisäksi pienjänniteverkon käyttöönotto aloitettiin näissä uusissa muuntopiireissä.

Maanrakennustyöt jatkuvat kahden konetyöryhmän voimin alueella Kotatie/Suosaarentie/Solbackantie sekä Pirttirannassa. Työt ovat hieman myöhässä alkuperäisestä aikataulusta mm. ennakoitua haasteellisimmista kaivuolosuhteista johtuen. Aikataulu saadaan kuitenkin kurottua kiinni talven aikana.

Uudet maakaapeliverkot alueella Kotatie/Suosaarentie/Solbackantie sekä Pirttirannassa pyritään samaan käyttöön viimeistään talven aikana siten, että myös ilmajohtoverkon purkutöitä voidaan ajoittaa talven ajalle.

Näillä alueilla tehtäviä asfaltointeja aloitetaan lähiviikkoina ja muita alueen viimeisteleviä jälkitöitä jää paikoin kevään aikana tehtäväksi.

Uusien liittymisjohtojen käyttöönotoista aiheutuu lyhyitä keskeytyksiä asiakkaille, joista ilmoitamme etukäteen. Kiitos ymmärryksestä näiden suhteen.

Maakaapelointi vähentää sähkökatkoja

Maan alla kulkevaan maakaapeliverkkoon eivät sääolosuhteet vaikuta. Sähköt eivät katkeile syysmyrskyjen tai tykkylumen takia.  Kaapeloinnin ansiosta myös sähkön laatu pysyy parempana, eikä esimerkiksi ukkonen näy valojen välkkymisenä. 

Investointeja kasvavan kaupungin tarpeisiin

Tehtävämme on varmistaa, että sähköverkko toimii aina, kaikissa olosuhteissa. Teemme jatkuvasti investointeja kasvavan kaupungin sähkönsiirron tarpeisiin ja sähkön toimitusvarmuuden parantamiseksi. Vuositasolla investointimme ovat noin 15 miljoonaa euroa. Luoteis-Vantaan maakaapelointi on laaja ja pitkä projekti, se kasvattaa vuotuista kokonaisinvestointimäärää vain noin kymmenellä prosentilla.

Sähkönjakelun toimitusvarmuus on Vantaalla hyvä. Keskimääräinen keskeytysaika asiakasta kohden oli viime vuonna vain  5,4 minuuttia.

Kun koko Luoteis-Vantaan maakaapelointiurakka on saatu valmiiksi, yli 95 % Vantaan sähköverkosta kulkee maan alla. Ilmajohtoja löytyy vielä sen jälkeen pieniltä alueilta Itä-Vantaalla.

Katso kartalta suunnitelma kaapeloinnin etenemisestä asuinalueittain