Siirry sisältöön

Parannamme sähkönjakelun luotettavuutta ja turvallisuutta Matarissa, Rekolassa ja Asolassa

S%C3%A4hk%C3%B6verkko 050617

Hei rekolalaiset, matarilaiset ja asolalaiset!

Olemme saapuneet asuinalueellanne varmistamaan turvallista ja häiriötöntä sähkönjakelua. Tarkastamme ettei sähköjohtojen päällä tai välittömässä läheisyydessä ole puita tai oksia, joista voisi aiheutua ikäviä sähkökatkoja. Samassa yhteydessä suoritamme myös puupylväiden lahotarkastuksia.

Teemme tarkastuksia silmämääräisesti, kiertelemällä ilmajohtojen läheisyydessä, yleisillä alueilla sekä tarpeen mukaan yksityisillä pihamailla. Lahoepäiltyjen pylväiden kohdalla kaivamme pylväiden tyvet esille, lahoisuuden tarkastusta varten.

Tavoitteemme on tehdä tarkastukset siten, että niistä on mahdollisimman vähän haittaa alueiden asukkaille ja maanomistajille.

Toteutamme tarkastukset yhteistyössä Exsane Oy:n ammattitaitoisten asiantuntijoiden kanssa.