Siirry sisältöön

Vuosi 2022 oli Vantaan Energia Sähköverkoille toimitusvarmuuden turvaamisen vuosi

VES webres 3 copy

Sähkön toimitusvarmuuden turvaaminen nousi Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n tärkeimmäksi teemaksi vuonna 2022. Sähkönjakelun häiriötilanteisiin varautuminen ja harjoittelu nopeaan sähkönjakelun palauttamiseen ovat jakeluverkkoyhtiöille arkipäivää. Vuonna 2022 valmistauduttiin häiriöiden korjaamisen lisäksi myös mahdolliseen sähköpulatilanteeseen, jos sähkönkäyttöä olisi ollut tarve säännöstellä kiertävien sähkökatkojen avulla. Kiitos vantaalaisille asiakkaillemme, jotka kantoivat hienosti kortensa kekoon valtakunnallisissa sähköpulaa hillitsevissä säästötalkoissa ja vähensivät omaa sähkönkäyttöään. Näin talvesta selvittiin kunnialla ilman tarvetta toteuttaa sähkön säännöstelytoimenpiteitä.  

Huoltovarmuuskysymykset ovat jakeluverkkoyhtiöissä arkipäivää, mutta vuonna 2022 suunnitelmia tarkennettiin entisestään. Käyttö ja kunnossapito –yksikkö hioi sähköpulatilanteessa toimimiseen liittyviä ohjeistuksia, harjoitteli siihen liittyviä käytännön toimia yhdessä käyttökeskuksen kanssa, priorisoi asiakkaidemme sähkönkäytön kriittisyyttä sekä päivitti jakeluverkon palautumissuunnitelmia. Tärkeänä asiana valmistautumisessa mahdolliseen sähköpulatilanteeseen oli myös varautua oikea-aikaiseen ja nopeaan asiakasviestintään ja opastaa kaupunkilaisia tositilanteessa toimimiseen.

Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n liikevaihto säilyi vuonna 2022 kohtuullisella tasolla, ollen 43,1 milj. euroa (51,5 milj. euroa vuonna 2021), josta siirtotulojen osuus oli 40,7 milj. euroa (49,4 milj. euroa vuonna 2021). Sähkön siirtohintojen alentamisesta aiheutuneen energiakatteen pienenemisen takia yhtiön liikevoitto laski ja oli 10,5 milj. euroa (17,5 milj. euroa vuonna 2021).

Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n investoinnit käyttöomaisuuteen olivat vuonna 2022 17,9 milj. euroa (11,6 milj. euroa vuonna 2021). Sähkönjakeluverkon laajentamiseen ja uusimiseen käytettiin yhteensä 9,2 milj. euroa. Tästä summasta suurimpina erinä olivat jakeluverkon maakaapeloinnit 5,4 milj. euroa sekä muuntamoiden rakentaminen 1,6 milj. euron edestä. Sähköasemien ja 110 kV siirtoverkon rakentamiseen käytettiin 5,6 milj. euroa. Mittareihin ja mittauksen tietojärjestelmiin investoitiin yhteensä 1,8 milj. euroa. Suurimpana yksittäisenä investointikohteena oli Variston sähköaseman rakentaminen. Vuoden aikana tehtiin myös merkittävä ja kauaskantoinen investointipäätös uusia yhtiön sähkönmittausjärjestelmä ja asiakkaidemme älykkäät sähkömittarit seuraavan 10 vuoden kuluessa.

– Kehitämme toimintaamme ja investoimme pitkäjänteisesti sähköverkon kehittämiseen, jotta voimme tarjota asiakkaillemme mahdollisimman luotettavaa sähkönjakelua ja kehittyviä sähköverkkopalveluja voimakkaasti muuttuvilla sähkömarkkinoilla. Tavoitteemme on toimia vastuullisesti kaupunkilaisten hyväksi. Myös taloudellinen tuloksemme kanavoituu Vantaan Energian omistajakaupunkien, Vantaan ja Helsingin, kaupunkilaisten hyväksi, kertoo Vantaa Energia Sähköverkkojen toimitusjohtaja Risto Lappi.

Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n tilinpäätös

Tutustu myös Vantaan Energia -konsernin vastuullisuustyöhön vuonna 2022

Lisätiedot:
Risto Lappi
toimitusjohtaja, Vantaan Energia Sähköverkot Oy
+358 50 590 0826
risto.lappi@vantaanenergia.fi