Siirry sisältöön

Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n asiakasmäärä kasvoi vuonna 2019 Vantaan kaupungin kasvun myötä.

strategiakuva 02

Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n asiakasmäärä kasvaa Vantaan kaupungin kasvun myötä. Vuoden 2019 aikana jakeluverkkoon liitettiin 316 uutta sähköliittymää ja 5293 uutta käyttöpaikkaa.

Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n liikevaihto oli vuonna 2019 48,8 milj. euroa (47,0 milj. euroa vuonna 2018), josta siirtotulojen osuus oli 47,3 milj. euroa (45,6 milj. euroa).

Vuoden 2019 aikana rakennettiin pienjännitejakeluverkkoa 55 km, keskijänniteverkkoa 30 km ja jakelumuuntamoita 37 kpl.

Investoinnit käyttöomaisuuteen olivat 11,4 milj. euroa (15,3 milj. euroa). Sähkönjakeluverkon laajentamiseen ja uusimiseen käytettiin yhteensä 6,5 milj. euroa. Tästä summasta suurimpina erinä olivat jakeluverkon kaapeloinnit 4,0 milj. euroa sekä muuntamoiden rakentaminen 1,1 milj. euron edestä. Sähköasemien ja 110 kV siirtoverkon rakentamiseen käytettiin 1,3 milj. euroa. Mittareihin ja mittauksen tietojärjestelmiin investoitiin yhteensä 2,3 milj. euroa.

Palveluksessamme oli tilikauden aikana keskimäärin 62 henkilöä (63 henkilöä). Vuosi 2019 oli yhtiön 13. toimintavuosi.

Vantaan kaupungin väestömäärän ja työpaikkojen kasvunäkymät ja tämän seurauksena tapahtuva sähkön käytön kasvu tuovat pitkällä tähtäimellä yhtiön talouteen vakautta. Energiatehokkuuden parantumisesta huolimatta sähkön käyttö kotitalouksissa, palveluissa ja liikenteessä lisääntyy.

Siirrämme sähköä vantaalaisiin koteihin ja muihin rakennuksiin vuorokauden ympäri, vuoden jokaisena päivänä. Pidämme huolta sähköjohdoista, kaapeleista ja kaikesta, mikä liittyy sähköverkon toimivuuteen.

Lue lisää meistä

Tilinpäätös ja toimintakertomus