Siirry sisältöön

Yritysten sähkövero on kevenemässä vuonna 2021

tarjous

17.12.2020 vahvistetun lakimuutoksen mukaisesti 2. veroluokan sähkövero alenee 1.1.2021 alkaen. Vuodenvaihteen jälkeen sähkövero 2. veroluokassa on 0,07812 c/kWh (sis. alv 24 % ja huoltovarmuusmaksu). Ennen muutosta sähkövero oli 0,87172 c/kW (sis. alv 24 % ja huoltovarmuusmaksu). – Tiedote päivitetty vahvistuksen ja uusien hintojen osalta 31.12.2020

***

Vuosi 2021 tietää monelle yritykselle kulujen alenemista, kun sähkövero 2. veroluokassa alenee Suomessa EU:n minimitasolle, jos käsittelyssä oleva hallituksen esitys hyväksytään. Veron alennuksen yhtenä tavoitteena on Suomen kilpailukyvyn lisääminen ja se tuleekin koskemaan suurta joukkoa erilaisia yrityksiä.

Uusi sähkövero 1.1.2021 alkaen 2. veroluokassa on 0,05 c/kWh (alv 0 %). Aiemmin vero oli 0,703 c/kWh (alv 0 %) *.

Yrityksen veroluokan määrää sen sähkön käyttöpaikalla harjoittama toiminta. 2. veroluokan mukaista toimintaa on valmistava teollisuus, ammattimainen kasvihuoneviljely sekä konesalit. Muut sähkönkäyttö kuuluu veroluokkaan 1, esimerkiksi yksityistaloudet, maa- ja metsätalous, rakennusala, palvelualan yritykset sekä julkinen sektori.

Samalla käyttöpaikalla voidaan käyttää 1. ja 2. veroluokan sähköä mutta ne tulee aina mitata erikseen.

Esimerkki 2. veroluokan hinnanmuutoksesta, kun yritys kuluttaa sähköä 1 000 MWh vuodessa:

– Vanha vero 7 000 € /vuosi 1 000 MWh osalta
– Uusi vero 500 € /vuosi 1 000 MWh osalta

Säästö 6 500 € / vuosi

Sähköveroluokan muutos

Mikäli yrityksesi on oikeutettu alempaan sähköveroluokkaan, niin ilmoita asiasta meille ja hoidetaan paperiasiat kuntoon.

Lisätietoja ja yhteydenotot: verkko.tiedonvaihto(at)vantaanenergia.fi

* Tiedot veromuutoksesta perustuvat hallituksen esitykseen. Eduskuntakäsittelyn myötä aikatauluun ja veron määrään saattaa tulla vielä muutoksia. Hintaan lisätään laskutuksen yhteydessä alv 24 % ja huoltovarmuusmaksu.