Siirry sisältöön

Asiakastyytyväisyystutkimuksemme tulokset ovat valmistuneet

Kehitysinsin%C3%B6%C3%B6ri Oikotie

Saadaksemme selville, mitä asiakkaamme meistä ajattelevat, toteutamme asiakkaillemme noin kahden vuoden välein asiakastyytyväisyystutkimuksen. Asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset toimivat ohjenuorana toimintamme kehitykselle. Kiitos siis arvokkaasta palautteestanne – se ohjaa toimintaamme!

Osallistuimme energia-alan asiakastyytyväisyystutkimukseen, jonka tulokset valmistuivat vuoden lopussa. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina ja siinä selvitettiin muun muassa asiakkaidemme tyytyväisyyttä asiakaspalveluumme, palvelumme laatuun, viestintään sekä asiantuntijoidemme osaamiseen.

Tutkimuksen keskeinen tulos on asiakastyytyväisyysindeksi, josta saimme tulokseksi 3,9 (asteikolla 0–5). Tuloskehityksemme on ollut positiivista, sillä arvosanamme on parantunut muutaman kymmenyksen verrattuna edelliseen vuonna 2018 tehtyyn tutkimukseen. 

Saimme hyvät arvosanat seuraavista:

• Sähköntoimituksen häiriöttömyys (tulos 4,83),
• vikojen korjausnopeus (tulos 4,45).

Eniten parannettavaa meillä on:  
• Asiakaspalvelun tavoitettavuudessa,
• palvelun nopeudessa.

Olemme iloisia asiakastyytyväisyyden myönteisestä kehityksestä ja jatkamme toimintamme kehittämistä määrätietoisesti. Tulemme kiinnittämään erityistä huomiota tutkimuksessa esille nousseisiin kehittämiskohteisiin, jotta pystymme tulevaisuudessa palvelemaan asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla.