Siirry sisältöön

Asiakastyytyväisyytemme on hyvällä tasolla. Kiitos asiakkaamme!

VES webres 3 copy

Sähkönsiirtoasiakkaamme antoivat meille hyvän arvosanan Innolinkin tekemässä asiakastyytyväisyystutkimuksessa. Tutkimus valmistui marraskuussa 2022. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää asiakkaiden tyytyväisyyttä yhtiömme toimintaan ja palveluihin sekä löytää toiminnan keskeiset kehittämiskohteet ja vahvuudet.

Tämän vuoden tutkimuksessa asiakastyytyväisyysindeksimme tulos oli hyvä eli 3,9 (asteikolla 0-5). Tänä vuonna asiakkaamme olivat erityisen tyytyväisiä muun muassa sähköisten palveluiden käytön helppouteen 4,5 (asteikolla 0-5), sähkönjakelun häiriöttömyyteen 4,6 (asteikolla 0-5) sekä vikojen korjausnopeuteen 4,5 (asteikolla 0-5). Yrityksemme maine ja vastuullisuus ovat myös hyvällä tasolla (8, asteikolla 0-10).

Kehitettävää meillä on muun muassa asiakaspalvelumme saatavuuteen ja sovittujen asioiden hoitamiseen liittyen.

Olemme iloisia asiakastyytyväisyyden hyvästä tasosta ja jatkamme toimintamme kehittämistä määrätietoisesti. Tulemme kiinnittämään erityistä huomiota tutkimuksessa esille nousseisiin kehittämiskohteisiin, jotta pystymme tulevaisuudessa palvelemaan asiakkaitamme entistä paremmin.